Järvi-Pohjanmaan terveyskeskukseen puuhataan dialyysihoitovarustusta

0
(Kuvituskuva)

Järvi-Pohjanmaan terveyslautakunnan tiistain (16.10.) kokoontumisen esityslistalla on vahvasti esillä merkittävä valtuustoaloite, jossa Sinisten valtuustoryhmä, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä sekä Alajärven Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä ovat jättäneet valtuustoaloitteen dialyysihoidon aloittamisesta Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen Alajärven toimipisteessä.

Aloitteen perustelujen mukaan muutama vuosi sitten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli noin 4500 dialyysipotilasta. Tällä hetkellä potilaiden määrä on noussut jopa noin 9700 potilaaseen. Heitä hoidetaan niin sanotulla ”sairaalanmäellä” Seinäjoella kuutena päivänä viikossa kahdessa vuorossa.

Dialyysihoito eli munuaisten krooninen vajaatoimintahoito on potilaalle raskas sekä aikaa vievä ja kustannuksia tuova hoito. Varsinkin, jos hoitoa annetaan kolme kertaa viikossa, kuluu taksin penkillä aikaa huomattavasti. Se tuo myös taloudellisia kustannuksia varsinkin, jos henkilö on myös työelämässä. Kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat huomattavia.
Esityksen mukaan hoitoon saataisiin helpotusta ja ruuhkia purettua jos dialyysilaite saataisiin hankittua reuna-alueiden toimiviin terveyskeskuksiin. Tällainen hanke on menossa parhaillaan Kauhajoen alueella keskussairaalan ja Kauhajoen alueen terveydenhoitoviranomaisten kanssa.
Useampi dialyysipotilas Järvi-Pohjanmaan alueelta on varmasti ollut yhteydessä useampaankin valtuutettuun dialyysilaitteen saamiseksi Alajärven terveyskeskukseen. Mutta hanke ei ole jostain syystä edennyt.
Edellä oleviin perusteluihin vedoten valtuustoaloitteen tekijätahot ovat yhtä mieltä siitä, että ainakin Alajärven kaupungin edustajat aloittaisivat neuvottelut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edustajien kanssa dialyysilaitteen saamiseksi Alajärven terveyskeskukseen. Aloitteentekijät eivät usko, että laitteen hankkimiskustannukset yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa nousisivat kohtuuttomiksi laitteen saamisessa Alajärven terveyskeskukseen huomioiden dialyysihoidon kokonaistaloudelliset vaikutukset siinä tilanteessa verrattuna nykyisiin hoitokustannuksiin niin potilaille kuin veronmaksajillekin.

Käyntimäärä Seinäjoen keskussairaalassa oletetaan tänä vuonna olevan noin 10 700 käyntiä (74 potilasta, hoito 3x/vko). Kotihoidossa on 18 potilasta. Järvi-Pohjanmaan ja Lappajärven alueelta dialyysihoidossa käy yhteensä neljä (4) potilasta. Järvi-Pohjanmaan lähialueilta hoidoissa käy 11 potilasta.

Valtuustoaloitteen johdosta on oltu yhteydessä sairaanhoitopiiriin.

Seinäjoen keskussairaalasta saatujen tietojen mukaan on ilmeistä että sairaanhoitopiirin alueen pohjoisosiin tarvitaan satelliittidialyysiasema, koska sieltä Seinäjoen keskussairaalaan kulkevilla hemodialyysipotilailla on pahimmillaan noin 100 km yhdensuuntainen hoitomatka. Juuri samaisesta syystä Kauhajoelle ollaan suunnittelemassa asemaa vuoden 2019 aikana. Sairaanhoitopiirin lähtökohtana on, että maakunnan pohjoisosa yt-alue vuokraa sairaanhoitopiirille tilat ja suurimman osan henkilökuntaa. Toiminta olisi sairaanhoitopiirin vastuulla sekä ammatillisesti että taloudellishallinnollisesti

Seinäjoen arvio – Alajärvelle tilat ja laitteisto aikaisintaa 2020 ?

Seinäjoen keskussairaalasta saatujen tietojen mukaan Alajärven dialyysiosaston suunnittelu tulisi siirtymään, koska näillä näkymin Kauhajoen projektin suunnittelu vie paljon työaikaa ensi vuonna. Keskussairaalatahojen mukaan on myös hyvä kerätä kokemuksia Kauhajoelta, jotta vältytään toistamasta virheitä toisen satelliitti dialyysiaseman perustamisessa. Järkevin ajallinen suunnitelma olisi, että toinen satelliittidialyysiasema perustettaisiin aikaisintaan vuonna 2020. Jos sopivat tilat, arkkitehti ja rakennusfirma löytyvät ongelmitta, dialyysiyksikön suunnittelu ja remontointi kestävät vain noin puoli vuotta hallinnollisten päätösten jälkeen.

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa asiaa päätöksiä varten valmistelee vt. peruspalvelujohtaja Marita Ylilahti.

Ylilahti esittää perusturvalautakunnan kokouksen päätettäväksi antaa ylläolevan selvityksen valtuustoaloitteeseen Alajärven kaupunginhallitukselle ja edelleen –valtuustolle. Satelliittidialyysiaseman suunnitteluun ja perustamiseen palataan vuoden 2019 syksyllä, jolloin tarkistetaan myös mahdollinen potilasmäärä.


Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI