Kansanedustaja Ikonen: Maakuntaverosta linjattiin ilman selvitystä – täysin vastuuton päätös

0

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen maakuntaverokomitean jäsen Anna-Kaisa Ikonen pitää hallituksen äkillistä linjausta maakuntaveron sisällyttämisestä sote-uudistukseen paitsi riskinä kokonaisveroasteen nousuun, myös vastuuttomana asioiden hoitona.

– Hallituksen asettaman parlamentaarisen maakuntaverokomitean tarkoituksena on ollut huolellisesti punnita maakuntaveron mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia ja järkevyyttä. Komiteatyöllä on pyritty vahvistamaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja tietopohjaa. Nyt hallitus kuitenkin linjasi uuden veron käyttöönotosta ilman kokonaisvaltaista harkintaa ja ohi parlamentaarisen valmistelun, Ikonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tiistaina 13.10.2020 saaneensa tehtyä muutoksia sote-uudistuksen lakiesitysluonnokseen lausuntokierroksen perusteella. Ministeriön tiedotteessa kerrottiin, että hallitus sitoutuu verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026.

Ikonen pitää vastuuttomana, että hallitus linjasi maakuntaveron käyttöönotosta lopullisena rahoitusmuotona ilman kunnollista valmistelua, kesken arviointityön ja ilman, että juuri lausuntonsa sote-uudistuksesta antaneet 800 tahoa ovat voineet ottaa kantaa asiaan. Nykyisessä tilanteessa jokaisen päätöksen vaikutukset ostovoimaan ja työllisyyteen tulisi lisäksi selvittää perusteellisesti.

– Hallitus asetti maakuntaverokomitean selvittämään verotuksen mahdollista käyttöönottoa, mutta nyt parlamentaarisen valmistelun yli käveltiin ja asiasta päätettiin jo ennen kuin komitea on ehtinyt edes tekemään työtään, Ikonen kommentoi ja jatkaa: – Hallitus on tehnyt päätöksen uuden verotuksen tason käyttöönotosta tilanteessa, jossa verotuksen painopistettä pitäisi päinvastoin siirtää pois työn ja yrittämisen verotuksesta kohti haittaverotusta. Sote-uudistus on julkisen talouden suurin kustannuserä, joten ei ole yhdentekevää, miten rahoitus ratkaistaan.

Maakuntavero on saanut osakseen huomattavan määrän kritiikkiä, johon tulee Ikosen mielestä suhtautua vakavasti. Hän pitää rahoitusmallin tarkastelua välttämättömänä osana perusteellista valmistelua.

– Hallituksen kaavailema maakuntavero sisältää runsaasti ongelmallisia elementtejä, joiden arviointi on kriittisen tärkeää, ennen kuin sitä voidaan vakavasti edes harkita sote-uudistuksen rahoitusmalliksi. Mikä rooli parlamentaarisella komiteatyöllä lopulta on, jos hallitus on tehnyt päätöksen uuden verotustason luomisesta Suomeen suljettujen ovien takana ilman kokonaisvaltaista arviointia? Ikonen kysyy.


 

JÄTÄ KOMMENTTI