Kantatien 68 parantamista suunnitellaan Vimpelissä välillä Kehätie – Isokankaantie

0
Kesäinen kuva Ventilän "neljäntien" risteyksestä. Kantatieltä 68 (Vimpelintie) Lappajärven Itäkylän suunnasta kohti Alajärveä. Vasemmalle Isokankaantielle kohti Veteliä ja oikealle käännyttäessä Patruunantielle kirkon ohi Vimpelin keskustaan.
AA-OULU_mini

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Vimpelin kunta laativat tiesuunnitelmaa kantatielle 68 (Vimpelintielle) välille Kehätie – maantie 750 (Isokankaantie).

 

Suunnitteluratkaisut  

Kantatien 68 ja maanteiden 750 (Isokankaantien)/17801 (Patruunantien) liittymää sekä kantatien 68 ja maanteiden 7421 (Lakaniementien)/17757 (Koskelantien) liittymää parannetaan. Lisäksi suunnitteluvälillä tehdään muitakin liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Patruunantien/Isokankaantien ja kantatien 68 liittymään tehdään kiertoliittymä.

Lakaniementien/Koskelantien liittymiin nykyisten saarekkeiden tilalle tehdään ns. turvasaarekkeet.

Suunnitteluvälillä katkaistaan 7 kantatielle tulevaa yksityistien liittymää. Liittymillä on jo olemassa olevat korvaavat yhteydet tai hankkeessa rakennetaan korvaavat yhteydet.

Hankkeeseen sisältyy uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä uusi kevyen liikenteen alikulku kantatien ali Patruunantien eteläisemmän liittymän pohjoispuolelle.

Uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie tehdään Lakaniementien varteen välille Suksitie – Kantatie 68. Kantatielle tehdään saarekkeellinen ylityspaikka Koskelantien/Lakaniementien liittymän pohjoispuolelle. Kantatien vartta uusi yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie jatkuu kantatien länsipuolella Patruunantien liittymään saakka.

Asemakaavamuutos

Vimpelin kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2018 Keskustan asemakaavamuutosten ja -laajennusten laatimisesta. Tavoitteena on muuttaa ja laajentaa asemakaavaa siten, että alueelle voidaan toteuttaa samanaikaisesti laadittavan tiesuunnitelman (Kantatien 68 parantaminen välillä Kehätie – Isokankaantie) mukaisesti uudet liikennejärjestelyt.

Asemakaavamuutokset ja -laajennukset:

Kantatien 68 maantien alue ja osakortteli 8
Kantatien 68 maantien alue ja korttelit 52-54
Kantatien 68 maantien alue ja osakortteli 58

Aikataulu

Suunnittelu on aloitettu ja maastotöitä (pohjatutkimuksia) tehdään loppuvuoden 2018 aikana.

Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Asemakaavat on tarkoitus hyväksyä keväällä 2019.

Hankkeen toteutuksesta tiedotetaan erikseen.

Yleisötilaisuus

Suunnitelmasta pidetään yksi yhteinen tiesuunnitelman ja asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmien esittelytilaisuus 22.11.2018. Tilaisuudessa esitellään hankkeen toimenpiteet sekä otetaan vastaan palautetta hankkeesta.

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI