Keskustelua, äänestyksiä ja päätöksiä Alajärven valtuuston kokouksessa

0
Akateemmikko Alvar Aallon käsialaa olevat Alajärven kaupungintalo ja hallintokeskuskokonaisuus Alvar Aallon tiellä valmistuivat vuosina 1966-1967. (kuva: K-Media/Arkisto)

Alajärven valtuuston kokoksessa 26.10. tehtiin seuraavanlaisia päätöksiä:

 

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN TAKAAMAN ALAJÄRVEN ANKKURIT RY:N PANKKILAINAN SIIRTO JA UUDELLEENJÄRJESTELY

Lainan ja siihen liitetyn kaupungin takausvastuun siirto Alajärven
Ankkurit ry:ltä Alajärven Ankkuritpesis ry:lle 1.11.2020 lukien.

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu oli esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.39–18.41. Esteellisyyden
perusteena Alajärven Ankkurit ry:n puheenjohtajuus.
Kokouksen puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi I varapuheenjohtaja Jukka Joensuu.
Hyväksyttiin.

ALAJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN HYVÄKSYMINEN

Merkittiin, että asian käsittelyn aikana peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangasta ja sivistystoimenjohtaja Esa Kaunistoa kuultiin asiantuntijoina.

– kohta ”Talous- ja henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja toimistopalveluiden keskittäminen
Jarmo Hänninen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että toteutus
tapahtuu vuosien 2021–2022 aikana.
Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko keskustan valtuustoryhmän esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

– kohta ”Varhaiskasvatuksen palveluverkko 2025”:
Jarmo Hänninen esitti keskustan valtuustoryhmän esityksenä, että Peukaloisen yksikön lakkauttaminen poistetaan keinoista tuottavuuden lisäämiseksi.
Olli Ketola kannatti keskustan valtuustoryhmän esitystä.
Aino Kanervikkoaho-Kataja kannatti keskustan valtuustoryhmän esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko keskustan valtuustoryhmän esitys hyväksyä yksimielisesti.
Hyväksyttiin.

Jarmo Hänninen esitti keskustan valtuustoryhmän puolesta, että kohta
”Ikäihmisten asumispalveluiden palvelurakennemuutos” palautetaan uudelleen valmisteluun.
Jukka-Pekka Matintupa kannatti keskustan valtuustoryhmän esitystä.
Pentti Joensuu kannatti, että Wilhelmiina poistetaan säästökohdelistalta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustan valtuustoryhmä oli esittänyt kohdan
palauttamista uudelleen valmisteluun ja esitystä oli kannatettu. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yksimielisesti päättää asiakohdan palauttamisesta uudelleen valmisteluun.
Hyväksyttiin.

– kohta ”Kehitysvammaisten toimintakeskusten yhdistäminen”:
Kauko Ukonmäki esitti, että yksikkö pysyy Lehtimäellä toiminnassa niin
kauan, kun siellä on asiakkaita.
Terho Mäkelä kannatti Kaukon Ukonmäen esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko päättää yksimielisesti, että poistetaan
kohta toimenpideluettelosta.
Hyväksyttiin.

Todettiin taulukko ”Keinoja tuottavuuden lisäämiseksi” käsitellyksi.
Hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitys henkilöstöltä tulleiden säästöideoiden huomioimisesta.

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021

Käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätöksen
johdosta kaupunginvaltuustolle esitetään päätettäväksi kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
Vero-%
yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,50
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
yleishyödyllisten yhteisöjen kiint.veroprosentti 0,00
voimalaitokset 3,10
Pentti Joensuu totesi, että kokoomuksen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen yksimielistä esitystä.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE2021

Puheenjohtaja totesi aluksi, että kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle on, että veroprosenttia ei koroteta vaan se pidetään 21,75 %:ssa.
Jukka Joensuu totesi, että kokoomuksen valtuustoryhmä tukee kaupunginhallituksen esitystä.
Kuisma Kujala esitti, että ansioveroprosenttia korotetaan 0,25 %.
Jaakko Aho kannatti Kuisma Kujalan esitystä.
Sari Palmu kannatti kaupunginhallituksen esitystä.
Aino Kanervikkoaho-Kataja kannatti Kuisma Kujalan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Kuisma Kujala on tehnyt
esityksen tuloveroprosentin korottamisesta 22 %:iin, jota olivat mm. Jaakko
Aho ja Aino Kanervikkoaho-Kataja kannattaneet ja määräsi suoritettavaksi
äänestyksen, tehden sen pohjaksi seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen:
– ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä (tuloveroprosentti
21,75 %) äänestävät JAA ja
– ne, jotka kannattavat Kuisma Kujalan esitystä (tuloveroprosentti 22,00
%), äänestävät EI.
Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä.
Äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 16 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI