Konttisuon tuulivoimahankkeen rakennustyöt alkavat

0
Tuulivoimala kohoaa korkealle puuston yläpuolelle

Konttisuon alueen toimija Energiequelle ilmoitti tänään aloitusaikataulustaan tuulivoimarakentamisesta Soinissa

Maanrakennus- ja sähkötöiden urakoitsijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä ja urakoitsijan valinnan jälkeen työt maastossa on tarkoitus aloittaa nyt huhti-toukokuussa. Aluksi vahvistetaan ja levennetään olemassa olevaa metsäautotietä ja rakennetaan uudet pistotiet jokaiselle voimalapaikalle. Tämän jälkeen jokaiselle voimalapaikalle tasoitetaan nostoalueet, joilla nostureiden on turvallista toimia. Voimaloiden perustustyöt aloitetaan loppukesästä 2020 ja töitä tehdään loppuvuoden ajan. Itse voimaloiden toimitus aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella ja voimaloiden on tarkoitus olla täydessä tuotannossa vuodenvaihteessa 2021-2022.

Rakennuttaja, Energiequelle tiedoittaa piakkoin yksityikohtaisesti hankkeesta, voimaloiden mallista, yrakoitsijoista ja töiden aloittamisesta.


 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI