Koronakriisi sen todistaa: Työelämän digitalisoituminen ei pelota suomalaisia

0
Robotti työssä

Digitalisaatiolla pelottelu voidaan nyt lopettaa. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat työelämän digitalisoitumiseen positiivisesti ja uskovat sen tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia työelämään. 60 prosenttia työelämässä olevista kertoo digitalisaation jo vaikuttaneen oman työpaikan toimintaan ja kaksi kolmesta uskoo sen muuttavan omaa työtä myös tulevaisuudessa.

Asiantuntijapalveluita tarjoavan Azets Insight Oy:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat työelämän murrokseen luottavaisin ja avoimin mielin. Lähes kolme neljästä (74 %) uskoo digitalisaation tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille ja yli puolet (59 %) myös näkee, että digitalisaatio edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä omalla alalla. Yli puolet suomalaisista kokeekin, että digitalisaatiolla pelotellaan ihmisiä turhaan.

Reilusti yli puolet suomalaisista kertoo, että digitalisaatio on jo vaikuttanut oman työpaikan toimintaan (60 %) sekä omaan toimenkuvaan ja työtehtäviin (55 %).

– Tulokset osoittavat, että digitalisaatio ei ole tulossa, vaan se on jo täällä. Viimeistään tänä keväänä monessa yrityksessä on otettu pakon edessä se kuuluisa digiloikka. Vuosikausien pelottelusta huolimatta ihmiset näyttävät vastaanottaneen sen todella hyvin, kertoo Azetsin toimitusjohtaja Ulla Nikkanen.

Nuoret ovat huolestuneita, mutta näkevät samalla mahdollisuuksia

Vaikka enemmistö suhtautuu digitalisaatioon positiivisesti, kolmannes suomalaisista on ahdistunut oman työnsä tulevaisuudesta ja siitä, kuinka itse tulee pysymään mukana työelämän murroksessa.

– Alle kolmekymppiset aikuiset ovat hieman muita ikäluokkia huolestuneempia työelämän murroksessa mukana pysymisestä. Toisaalta heissä on samalla hieman enemmän niitä, jotka uskovat digitalisaation tuovan uusia mahdollisuuksia ja luovan uusia työpaikkoja, Nikkanen summaa.

Vaikka oman työn tulevaisuus ahdistaisi, kuitenkin ainoastaan 16 prosenttia on harkinnut alan- tai ammatinvaihtoa oman työn epävarman tulevaisuuden vuoksi.

Viekö vai tuoko robotit työt

Suomalaisten näkemykset digitalisaation, automaation ja robotisaation vaikutuksesta työpaikkojen määrään jakautuvat. Lähes kaksi kolmesta uskoo, että digitalisaatio pikemminkin muuttaa työtehtäviä eikä niinkään vähennä työpaikkoja. Toisaalta yhtä moni ennustaa työpaikkojen vähenemisen digitalisaation vuoksi.

Oman työtehtävän tulevaisuus nähdään kuitenkin valoisana: vain alle viidennes (19 %) pelkää, että automatisaatio ja robotit tulevat viemään oman työn tulevaisuudessa.

– Osa työtehtävistä kyllä muuttuu, joten siinä mielessä työtä katoaa. Ihminen pääsee kuitenkin tekemään niitä asioita, joissa se on hyvä: asiantuntijoista tulee asiantuntijoita eikä rutiinien vankeja, vuorovaikutustaidot ja luovuus pääsevät esille, toteaa Nikkanen.

Myös työntekijän rooli omasta tulevaisuuden työllistymisestään jakaa mielipiteitä: 45 % suomalaisista on sitä mieltä, että työn murroksessa työntekijä on itse vastuussa siitä, onko hänellä tulevaisuudessa töitä. Yhtä moni näkee asian toisin.

Kyselytutkimuksen toteutettiin maaliskuussa 2020 verkkokyselynä ja siihen vastasi 1000 työelämässä olevaa, 18–64-vuotiasta suomalaista. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa. Kyselytutkimuksen tilasi Azets Insight ja sen toteutti YouGov Finland.


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI