Kotisairaalatoiminta käynnistyi Järvi-Pohjanmaalla 

0
Järvi-Pohjanmaan terveyskeskus ( jpnews.fi/JK)

Järvi-Pohjanmaan kotisairaala on aloittanut toimintansa 3.2.2020. Kotisairaalahoito on tarkoitettu aikuisille, vähintään 18 vuotta täyttäneille kotona tai palveluasumisyksiköissä oleville henkilöille. Kotisairaalaan tullaan lääkärin lähettämänä joko päivystyksestä, keskussairaalasta tai osastojakson jälkeen.

Kotisairaalan toimitilat sijaitsevat Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston yhteydessä. Kotisairaala toimii akuuttiosaston alaisuudessa ja sen lähiesimiehenä toimii akuuttiosaston palveluvastaava. Kotisairaalan lääkärinä toimii kotihoidon lääkäri ja terveyspalvelujohtaja. Kotisairaalan sairaanhoitajat työskentelevät joustavasti asiakas-/potilastarpeen mukaan myöskin akuuttiosastolla. Kotikuntoutustiimin kanssa tehdään yhteistyötä potilaan tilanteen niin vaatiessa. Henkilökunta on saatavilla päivittäin klo 7–21.

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaan kotona. Kotisairaala on vaihtoehto osastohoidolle ja se on aina lyhytaikaista hoitoa kuten akuuttiosastohoitokin. Kotisairaalahoidolla voidaan välttää tai lyhentää osastohoitojaksoa. Hoidosta riippuen kotisairaalakäyntejä voi olla 1–3 vuorokaudessa. Hoito kestää muutamasta päivästä maksimissaan kolmeen viikkoon. Koti-sairaalahoidon jatkuessa pidempään potilaalle tehdään päätös säännöllisestä kotihoidosta. Kotisairaalan potilailla on mahdollisuus halutessaan tai tilan niin vaatiessa siirtyä osastohoitoon ilman erillistä lääkärissäkäyntiä. Hoitokäynnit kotisairaalan vastaanottotiloissa terveyskeskuksessa ovat myöskin mahdollisia.

Kotisairaalaan tulevan potilaan sairaanhoidon tarpeen ja soveltuvuuden määrittelee kotisairaalan lääkäri. Edellytyksenä on, että potilaan on selvittävä hoitokertojen välillä kotona yksin, omaisten tai läheisten tuella tai muiden tukitoimien avulla. Myöskin potilaan tulee olla halukas kotona tapahtuvaan hoitoon. Hoitohenkilöstön on varmistettava, että potilas on hoidettavissa kotona turvallisesti.

Kotisairaalassa hoidetaan sairauksia, jotka vaativat suonensisäistä lääkitystä ja/tai nesteytystä kuten esim. keuhkokuume, virtsatie- ja haavainfektiot. Kotisairaalassa on myös mahdollisuus hoitaa saattohoitopotilaita ja syöpäpotilaita taudin eri vaiheissa sekä tehdä verensiirtoja. Lisäksi kotisairaalassa hoidetaan potilaita, jotka vaativat tehostettua kotiuttamista ja kuntouttamista esim. leikkausten jälkeen ja kotisairaalassa otetaan myöskin hoitoon liittyviä verinäytteitä. Fysioterapeutti tekee yhdessä kotikuntoutustiimin kanssa toimintakykyarviointeja ja kuntoutumisen ohjausta sekä apuvälinearvioita.

Kotisairaala toimii yhteistyössä mm. terveyskeskuksen kiirevastaanoton, erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden kanssa. Kotisairaalan tarkoitus on osaltaan olla vaikuttamassa akuuttiosaston kuormituksen ja hoitopäivien vähentämiseen.

Asiakasmaksut koostuvat seuraavasti:

• Asiakkaan hoitokäynti kotisairaalan toimistolla 10 €

• Lääkärin hoitokäynti 18,90 €

• Kotisairaalahoidon asiakasmaksu asiakkaan kotona 12 € (1–3 käyntiä/vrk)

• Kotisairaalan käyntimaksuun sisältyy lääkärin määräämä lääkitys ja hoitotarvikkeet hoitojaksolle.

Tehostetun palveluasumisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaan kotisairaalamaksut sisältyvät hoivan ja kotihoidon maksuihin. Kotisairaalan hoitomaksut kerryttävät myöskin asiakasmaksukattoa.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI