Kuortaneen kunnanhallituksen päätökset

0
Kuortaneen kunnantalo

Kuortaneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.03.2021 muun muassa seuraavasti:

KUORTANEEN KUNNAN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätös vuodelta 2020 on valmistunut. Tuloslaskelman mukaiset toimintatuotot ovat 2.992.185,94 euroa ja toimintakulut -26.796.354,97 euroa. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot ovat yhteensä -23.804.169,03 euroa. Verotuloja kertyi yhteensä 11.545.918,48 euroa ja valtionosuuksia 14.817.943,00 euroa. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 2.564.181,84 euroa. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 1.334.893,18 euroa ylijäämäinen, mikä on 1.257.806,82 euroa heikompi vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Alkuperäisen talousarvion mukaisen tuloksen heikompaan toteutumiseen vaikutti lähinnä se, että vuodelle 2020 suunniteltu osakekauppa ei toteutunut ja toimintatuotoista jäätiin n. 3,2 milj euroa. Toisaalta tulosta parantavina tekijöinä olivat vuoden 2020 verotulojen kertyminen n.123.000 euroa paremmin ja valtionosuuksien toteutuminen n. 978.000 euroa paremmin. Lisäksi tulosta paransi se, että toimintakulut jäivät n.796.000 euroa alle arvioidun. Käyttöomaisuusinvestointien bruttomäärä on 3.421.798,51 euroa ja nettomäärä 3.367.465,51 euroa.

  1. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
  2. oikeuttaa tekemään tilinpäätösasiakirjaan tilintarkastuksen yhteydessä tarpeelliseksi katsottavia vähäisiä korjauksia,
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
  4. esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämäinen tulos 1.334.893,18 euroa jätetään tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

Hyväksyttiin

KUNNAN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMIEN

Kunnanhallitus päätti valita kunnanjohtaja Teemu Puolijoen yhtiökokousedustajaksi Kiinteistö Oy Kuortaneen Jäähallin, Kiinteistö Oy Kuortaneen Liikuntahotellin sekä Verkko-osuuskunta Kuuskaistan yhtiökokouksiin.

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI