KYSELY | Evijärven vesipintaa halutaan nostaa ja säännöstelyä muuttaa

0
Evijärven vedenpinnan nostolla saataisiin kuntalaisten mielestä tasonkorotusta järven visrkistyskäytölle sekä kaloille talvisin enemmän happea (Arkistokuva)

Kesällä 2018 Evijärven rantakiinteistöjen omistajille tehdyn kyselyn mukaan yli 80 % vastaajista haluaa muuttaa järven nykyistä säännöstelyä ja nostaa järven vesipintaa 10 sentillä. Osa vastaajista haluaa tätä suurempaakin vesipinnan nostoa ja 7 % vastaajista haluaa, että säännöstelyä jatketaan nykyisen luvan mukaisesti.

 

Runsaat 5 % vastaajista (24 kpl) arvioi, että Evijärven pinnan 10 sentin nostosta aiheutuu heille vettymishaittaa. Haitankärsijät ovat pääosin alavien alueiden maanviljelijöitä ja metsänomistajia.

Kyselyssä ja siihen liittyneen yleisötilaisuudessa esitettiin toiveena, että Evijärvelle saataisiin lisää vedenkorkeusasteikkoja ja että vedenpintaa nostettaisiin ja laskettaisiin (ns. pulssitus) talvella niin, että jäät leikkaisivat rantakasvillisuutta.

Evijärven säännöstelyä koskeva kysely lähetettiin  927:lle Evijärven rantakiinteistön omistajalle, joista pääosa on kesämökin omistajia. Vastauksia saatiin 438 eli vastausprosentti oli 47. Kyselyn toteutti Evijärven tilan parantamiseen liittyvä KOHO-hanke.

Kyselytulosten tulosten perusteella Evijärven säännöstelyryhmä on päättänyt aloittaa järven säännöstelyn muutoksen suunnittelun, johon kuuluu mm. rantapelloille aiheutuvien vahinkojen arviointi. Säännöstelyryhmässä ovat edustettuina Evijärven vesialueen omistajat, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Evijärven kunta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on asentanut Evijärvelle kaksi uutta vedenkorkeusasteikkoa, jotta vedenpinnan korkeutta on helppoa seurata.  Asteikot sijaitsevat Sillankorvan leirintäalueen ja Inan Rusiskankaansalmen sillassa. Asteikkoihin on merkitty nykyisen säännöstelyluvan mukainen tavoitteellinen yläraja +61,75 ja tavoitteellinen alaraja +61,60.

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI