Lapuan Koveron risteyksen eritasoliittymä työn alle

0
Iso risteystyöurakka Lapuan Koverossa etenee aikataulussa (arkistokuva)

Lapualla, valtatiellä 19, käynnistyvät viikolla 37 työt Koveron liittymän parantamiseksi. Koveroon rakennetaan eritasoliittymä, jolloin nykyinen valtatie 19 kulkee nykyisellä paikallaan ja muista suunnista tuleva liikenne liittyy siihen ramppien liittymis- ja erkanemiskaistojen kautta. Valtatielle rakennetaan silta, joka mahdollistaa valtatien alittavan yhteyden Huhtalantieltä Vasunmäentielle. Koveron kohdalla on tänä syksynä tehty lisää maaperätutkimuksia ja ne on nyt saatu päätökseen ja on rakentamisen aika.

 

Ensimmäisessä vaiheessa työt aloitetaan ramppien rakentamisella, jolloin liikenteelle haittaa aiheuttavat lähinnä liikenteen seassa kulkevat työmaa-ajoneuvot. Loka-marraskuun vaihteessa liikenne Vasunmäen ja keskustan välillä siirretään kiertotielle ja valtatielle tulee työnaikainen kiertoliittymä.

Marraskuun aikana rakennetaan valtatien 19 kiertotie, joka on tarkoitus ottaa liikenteelle marraskuun lopussa. On huomioitava, että aikatauluihin vaikuttavat aina vähän myös sääolosuhteet.

Siltakaivannon kaivuutyöt aloitetaan marras-jouluun vaihteessa ja se kestää arviolta 2 kuukautta, joten sillan rakentaminen aloitetaan kevättalven tai kevään 2018 aikana.

Sujuvuutta, liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä

Valtatie 19 Lapuan tiehankkeella on tarkoitus saada aikaan liikenteelle sujuvat liittymiset ja erkanemiset valtatielle ja valtatien pääsuunnan sujuvuuden parantaminen, kun ajonopeus voidaan nostaa muutosten jälkeen 80 km/h:ssa. Lapuan tiehankkeeseen liittyy myös Honkimäkeen rakennettava uusi ramppi, joka rakennetaan olemassa olevan eritasoliittymän länsipuolelle. Näillä toimenpiteillä valtatien 19 liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan oleellisesti. Lisäksi alueen meluntorjuntaa parannetaan ja näin myös asukkaiden asumisviihtyvyys paranee.

Vaikutukset kevyelle liikenteelle

Isoilla tiehankkeilla on aina rakentamisen aikana vaikutuksia liikenteelle. Koveron hankkeen vaikutukset kevyelle liikenteelle ovat seuraavat:

  • Valtatien kiertotien ali Vasunmäki – keskusta -suunnan kevyt liikenne kulkee väliaikaisesta alikulkuputkesta. Alikulun korkeudesta johtuen kulkuneuvoja on talutettava.
  • Vasunmäki – keskusta -suunnassa kevyen liikenteen kiertoon ei tule pituudessa juuri muutoksia.
  • Etelä-Pohjois -suunnassa kevyt liikenne ohjataan kiertämään työmaan ohitse Lapuan keskustan puolelta Mettäkujan kautta. Tästä aiheutuu muutama sata metriä ylimääräistä matkaa. Nykyinen kevyenliikenteenväylä välillä Mettäkuja – Koveron liittymä on urakan ajan pois käytöstä.

Honkimäen liittymän osalta rakennustyöt ajoittuvat pääosin vuodelle 2018.

Lapuan liittymien rakentamiseen on myönnetty valtion rahoitusta 4,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Lapuan kaupunki osallistuu 20 % tai maksimissaan 950 000 euron osuudella Koveron liittymän rakentamiseen. Hankkeen rakentajaksi on valittu Oteran Oy.

JÄTÄ KOMMENTTI