Maatalousyrittäjät antoivat loistavaa palautetta maatalouslomittajilleen asiakastyytyväisyyskyselyssä

0

Alajärven lomituksen paikallisyksikkö (Alajärvi + Soini + Vimpeli) kysyi viime vuoden lopulla maatalousyrittäjiltä palautetta asiakastyytyväisyydestä. Järvi-Pohjanmaan maatalous- ja lomatoimi organisoi Asiakaspalautekyselyn 2013.

Arviointi tapahtui asteikolla 5 hyvä – 1 huono, tavoite oli vähintään 4.

Palautelomake postitettiin yhdessä vuosilomahakemuksen 2014 kanssa jokaiselle 170 tilalle, missä vuonna 2013 oli vähintään yksi vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä. Kyselyyn vastasi lähes puolet (46,20 %) tiloista. Palautteessa pyydettiin arvioimaan maatalouslomittajien ammattitaitoa ja lomahallinnon työskentelyä.

Maatalouslomittajat ovat työhönsä sitoutuneita ja ammattitaitoisia.

Lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki kertoo, että Alajärven paikallisyksikön alueella lomitti vuoden 2013 aikana 56 vakinaista ja 133 määräaikaista maatalouslomittajaa.  Maatalouslomittaja Sinikka Mämmelälle tuli viime vuonna täyteen 30. työvuosi. Hän ja lähes kaikki muutkin vakinaisessa palvelussuhteessa olevat lomittajat ovat suorittaneet karjatalouden ammattitutkinnon. Lisäksi työnantaja on järjestänyt vuosittain täydennyskoulutusta tarpeelliseksi katsomistaan aiheista.

Maatalouslomittajat ylsivät ammattitaidollaan vuosilomalomituksessa 4,22:n ja sijaisapulomituksessa 3,93:n keskiarvoon. Ero lomitusten välillä selittynee sillä, että suurin osa maatalousyrittäjien sijaisapupyynnöistä tulee lomatoimistolle yllättäen muutamien minuuttien tai tuntien varoitusajalla ja niissä joudutaan turvautumaan usein reservilomittajiin, koska vakinaiset lomittajat ovat joko töissä muualla tai vapaalla heille suunnitellun työlistan mukaisesti.

Toki maatalouslomittajat ja maatalousyrittäjät ovat joustavia, ja näitä listoja joudutaan yhteisestä sopimuksesta välillä muuttamaankin. Joustoa löytyy tarvittaessa myös lomatoimistosta päin. Viime vuonna lomitettiin vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomitusta yhteensä 13 474 päivää. Vuosilomaa lomitettiin 26,25 päivää/yrittäjä. Tavoite oli 26 päivää.

Alajärven paikallisyksikön lomahallinnossa työskentelee lisäkseni Sirpa Haukilehto, Timo Hautamäki, Raakel Koivisto ja Katariina Pirttiniemi. Työkokemusta meillä kaikilla on 15 – 27 vuotta, joten sitoutumista ja ammattitaitoa työhön löytyy myös täältä.

Palveleva lomatoimisto yrittäjien mieleen

Uusimäki on mielissään kyselyn tuomasta runsaasta positiivisesta palautteesta ja halua kiittää siinä mukana olleita maatalousyritäjiä ja ”omaa” väkeään hyvin suoritetusta työstä.

– Lomatoimistossa asiakaspalvelu on ihmisläheistä ja siitä lomahallinto saikin parhaan palautteen keskiarvolla 4,51. Lomatoimistossa on jokaisena arkipäivänä maanantaista perjantaihin joku tavoitettavissa ja siitä keskiarvo 4,18. Lehdistötilaisuudet, samoin kuin hakemusten ja päätösten mukana postitetut tiedotteet, ovat olleet yksi merkittävä kanava tiedon jakamisessa yrittäjille. Tärkein reitti lienee kuitenkin tiedon suora välittäminen asiakkaalle. Tiedonsaannin riittävyyden keskiarvo oli 4,21. Sijaisapujen toteutumisessa lomatoimiston väki sai keskiarvon 4,22 ja vuosilomien toteutumisessa 4,34. Sijaisavussa tulos olikin tosi hyvä, kun ajattelee kaikkia niitä haasteellisia tilanteita, mitkä vuoden aikana voitettiin, tiivistää Uusimäki.

JÄTÄ KOMMENTTI