Mikko Savola: Tuottajan on voitava uskoa tulevaan

0
Uusi nykyaikainen navetta odottaa asukkaitaan...(jpnews.fi/arkistokuva)
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Ähtäriläinen kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Savola (kesk.) peräänkuuluttaa investointien roolia osana maatalouden kehittämistä ja kotimaisen tuotannon turvaamista.

Vuonna 2019 ELY-keskukset myönsivät rahoitusta noin 2600 investointiin, avustuksena yhteensä noin 154 miljoonaa euroa ja korkotukilainana noin 199 miljoonaa euroa. Etelä-Pohjanmaalle näistä päätöksistä oli 359 kappaletta.

Savola näkee, että yksi suuri tavoite myös seuraavalla EU kaudella on nuorten tuottajien saaminen alalle. Konkreettiset, mahdollistavat toimet on oltava keskiössä. Tukijärjestelmää tulee nykyisestään yksinkertaistaa ja vakuusongelmia helpottaa.

Savola muistuttaa, että paini rahoitusvälineen kuntoon saamisessa tulisi olla kertaluontoista, ei jatkuvaa. EU:ssa on käytössä useita erilaisia rahoituselementtejä ja jokaisen käyttöönotto edellyttää myös kansallista rahoitusta.

  • Suomessa Maatilatalouden kehittämisrahasto on investointien takausjärjestelmän keskiössä ja tulee mielestäni pohtia, onko saavutettavissa etua Suomelle ja tuottajille Makeran roolia vahvistamalla ja selkeyttämällä?

Savola korostaa, että tulevaisuuden maatalouspolitiikassa on otettava huomioon kannattavuus tänään, mutta eritoten tulevaisuudessa. Eu:n julkaisemien tutkimusten mukaan suurin osa EU:ssa tuotetusta ruuasta kulutetaan sisämarkkinoilla vuosina 2019-2030.

Samalla kuluttajat kaikkialla ovat ruuan suhteen yhä tietoisempia ja vaativimpia. He suosisivat lähellä tuotettua, puhdasta ja tutkittua ruokaa.

  • Juuri niitä asioita missä suomalainen ruoka pärjää, mutta osaammeko kertoa Suomalaisen ruuan taruakin ihmeellisemmän totuuden oikein?

Savola painottaa, että kyse on yhtä tilaa suuremmista asioista. Toimiva kehittyvä tila- ja tuottajaverkko, tuo vaurautta myös ympärilleen, parantaa ympäristöystävällisyyttä ja mahdollistaa toimivan elinkeinorakenteen koko Suomessa.

  • Suomalainen laadukas, puhdas ja ilmastoystävällinen ruoka vaatii uskaliaita yrittäjiä ”anttiherrasia” ja mahdollisuutta tehdä investointeja.

Savola vieraili Herralan emolehmä- ja hiehokasvattamon avoimissa ovissa Isojoella 24.1.2020


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI