Nelostien liikenteen pullonkaulaan saadaan helpotusta – Liikennevirasto hyväksyi suunnitelmat

0
Tiesuunnitelma on valmis ja se on hyväksytty Liikennevirastossa 13.5.2015. Tiehanke voidaan käynnistää heti, kun sille osoitetaan rahoitus valtion budjetista.
Kirri–Tikkakoski-tieosuuden parantaminen on valtakunnallisesti merkittävä hanke ja se on nimetty kärkihankkeeksi Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Valtatie 4 on osa eurooppalaista TEN-T-ydinliikenneverkkoa, jonka parantamiseen ydinverkon vaatimustasolle ja käyttäjien tarpeisiin perustuvaan tavoitetilaan vuoteen 2030 mennessä on sitouduttu.

Kirri-Tikkakoski-osuus ja Jyväskylän kohta muodostavat ydinverkolla tällä hetkellä merkittävän liikenteellisen pullonkaulan.

Tieverkkoon investoimalla taataan Suomen kilpailukyvylle elintärkeät toimivat kuljetusketjut ja yhteydet ulkomaille. Toimivat ja turvalliset työ- ja asiointimatkat ja työvoiman liikkuvuus ovat elinvoimaisuuden perusta.

– Valmistuttuaan moottoritie parantaa kulkuyhteyksiä Jyväskylän lentoasemalle ja vahvistaa lentoliikenteen toimintaedellytyksiä, toteaa investointipäällikkö Hannu Keralampi.

Kirri-Tikkakoski -hanke käsittää moottoritien rakentamisen uuteen maastokäytävään Kirristä Matinmäkeen sekä nykyisen nelostien parantamisen moottoritieksi Matinmäestä lentoaseman liittymän pohjoispuolelle. Kirrin liittymää parannetaan ja uudet eritasoliittymät toteutetaan Lintukankaalle, Puuppolaan, Tikkakoskelle sekä lentoaseman kohdalle.

Hankkeeseen sisältyy myös Lintukankaan tunneli, pysäkkijärjestelyjä, merkittävä määrä melu- ja pohjavesisuojausta sekä riista-aidat. Hanke tuo lisäksi merkittävän täydennyksen Jyväskylän seudun kevyen liikenteen väyläverkostoon.

Puolustusvoimien tarpeeseen hankkeessa toteutetaan kaksi varalaskupaikkaa.

JÄTÄ KOMMENTTI