Nuorten toiveet toteutettiin Virroilla

0
Samassa "laivassa" ollaan... (Kuva: Virrat kaupunki)

Virtain tuleva yhtenäiskoulu keltaiseksi nuorten toiveesta

Virtain rakenteilla olevan yhtenäiskoulun väri on päätetty. Syksyllä 2021 ovensa avaavan yhtenäiskoulun rakentumista on seurattu jo tarkasti. Onhan se vallitsevalla paikalla katukuvassa kirkon vieressä alueella, josta Virtain keskustan rakentuminen on aikoinaan alkanut. Hirttä on noussut toinen toisensa päälle, minkä myötä rakennuksen tulevasta ulkonäöstä saa jo selkeämmän käsityksen.

Nyt hirsiseinien ulkoväri on selvillä. Koulun ulkoseinien pääväriksi valikoitui keltainen. Lupapalvelulautakunta päätti ulkoväreistä kokouksessaan 27.5. osana rakennuslupapäätösprosessia. Jo aiemmin oli päätetty tehosteväriksi oranssin, joka tulee kattamaan myös seinäpinta-alaa esimerkiksi sisäänkäynnin alueella. Tuolloin kaikkien koulujen ja varhaiskasvatuksen lapset ja nuoret pääsivät äänestämään kyselyssä, jonka myötä valittiin tehosteväri.

Nyt valittu lopullinen ulkoseinien pääväri poikkeaa jonkin verran aiemmin esillä olleista vaihtoehdoista. Tähän päätökseen vaikutti suuresti nuorten toiveet. Nuorisovaltuusto ja etenkin nuorisovaltuuston edustajana lautakunnassa oleva Tiia Kalliojärvi nostivat esiin, että koulun käyttäjät toivovat värikkäämpää koulurakennusta osaksi nykyisten ja tulevien lasten ja nuorten arkea.

Nuoriso oli kartoittanut yhteistä mielipidettä monipuolisesti, sillä nuorisovaltuuston lisäksi kysymys koulun väristä oli esitetty esimerkiksi 10- ja 14-vuotiaiden viestintäkanavissa. Vastauksia tulikin kaikkiaan 98 nuorelta ja keltainen oli yksi suosituimmista vaihtoehdoista.

”Olen todella tyytyväinen ja iloinen, että näin isoon asiaan kysyttiin nuorten ja lasten mielipidettä. He ovat kuitenkin ne, jotka koulua eniten käyttävät. On hyvä, että koulu on värillinen, koska se houkuttelee enemmän oppimaan,” kertoo nuorisovaltuuston edustajana lupapalvelulautakunnassa oleva Tiia Kalliojärvi.

Esimerkillistä nuorten edunvalvontaa

Virroilla asuvista nuorista koostuvan nuorisovaltuusto on vakiintunut osaksi kunnallisen päätöksenteon toimintaa. Nuorisovaltuustolla onkin puheoikeudella edustajansa kaupungin päättävissä elimissä, kuten lautakunnissa, hallituksessa ja valtuustossa. Nuorisovaltuuston tehtävänä onkin tuoda nuorten ääntä kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Nyt tämä ääni tuli kuuluviin asiaan sopivasti valmistuvan yhtenäiskoulun värin valinnassa. Hirsikoulun rakennusluvassa oli varattu lupalautakunnalle mahdollisuus vaikuttaa lopulliseen värivalintaan. Kaavatekijät eivät juurikaan rajoittaneet muuten värivaihtoehtoja, mutta tavoitteena oli koko ajan valita väri hienoon ja perinteiseenkin ympäristöön sopivista vaihtoehdoista. Keltainen onkin ympäristössä värinä esimerkiksi kirjastorakennuksessa.

”Nyt väri on valittu ja rakennustyöt voivat siltäkin osin edetä. On mahtavaa, että nuoret toivat oma-aloitteisesti esiin mielipiteensä. Samalla on mukava huomata, että sosiaalista mediaa hyödynnettiin ketterästi ja osallistavasti yleisen mielipiteen kokoamisessa osana asianmukaista edustuksellista lautakuntatyötä. Toivottavasti tämä kannustaa nuoria tuomaan jatkossakin rohkeasti toiveitaan esille ja samalla kehittämään yhteistyössä paikkakuntaa,” kommentoi kaupunginjohtaja Juha Viitasaari päätöstä.


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI