Onko Vimpeli seuraava kuntaliitoskunta? – Tontin ostajalle kausikortti Vedon peleihin

0
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Pesäpallopatsas ja Vimpelin maankuulu pyöreä kirkko (K-Media)
Viime vuodet heikolla hapella ollut Vimpelin kunnan talous ajaa edustajiensa mukaan kunnan vääjäämättömästi kuntaliitosneuvotteluihin lähipitäjiensä kanssa. Kuntalaisten kannustuspalkiot vuodelle 2013  julkaistiin.

Mikä on aikanaan noiden neuvottelujen lopputulos, on luonnollisestikin vielä täysin ilman relevanttia tietoa. Kaikkien kuntapolitiikassa mukana olevien mukaan saaminen kehittävään keskusteluun ottaa aina oman aikansa. Onko Vimpeli jo kypsä?

Vimpelissä uskoa tulevaan, niinkuin monessa muussakin maamme kunnassa, kuitenkin on ja nykyisiä sekä uusia kuntalaisia innostetaan pitäjään monin eri tavoin.

Vimpelissä houkuttimina käytetään muun muassa moninaisia kannustuspalkioita:

KANNUSTUSPALKKIOT

1. Opiskelijatuki 2013

Opiskelijastipendi 150 euroa/lukukausi opiskelijalle, jonka vakituinen asuinpaikka on Vimpeli.

Opiskelijatuki maksetaan vain ammattiin valmistaviin opintoihin 25 ikävuoteen saakka.

Syyslukukauden ja kevätlukukauden tuki maksetaan samalla kertaa kevätlukukauden aikana.

Maksamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on ollut kotipaikka Vimpelin kunnassa vuoden vaihteessa.

Opiskelijastipendiä haetaan tammikuun loppuun mennessä erillisellä lomakkeella, joita saa kunnanviraston infopisteestä tai kunnan kotisivuilta ja liittämällä hakemukseen oppilaitokselta läsnäolotodistus.

Opiskelijatukea ei makseta kotona asuville opiskelijoille.

2. Vuokra-avustus lukiolaisille vuonna 2013

1 kuukauden vuokra kesäaikaan.

Opiskelee Vimpelin lukiossa.

Läsnäolotodistus

Talokirjanote/muu todistus vuokralla asumisesta

Hakemuksia saa kunnan infosta tai kunnan kotisivuilta

3. Vauvaraha vuonna 2013

Vauvarahana maksetaan 250 euron lahjakortti johonkin paikkakunnan liikkeeseen

Hakemuksia saa kunnan infosta tai kunnan kotisiuvilta

4. Kannustuspalkkio rakentamiseen vuonna 2013

Maksuvapautus kunnallisiin maksuihin uusille omakotitalojen uudisrakentajille 1500 euroa ja kesäasuntojen (vähintään 30 m2) rakentajille 500 euroa. Tuki koskee uudisrakentamista, joka on aloitettu vuosina 2011 ja 2012. Tukea voidaan maksaa myös vuonna 2010 ostetun kiinteistön remontoimiseen vakituiseksi asunnoksi tai vapaa-ajan asunnoksi edellyttäen, että remontti toteutuu kahden vuoden kuluessa kiinteistön ostamisesta.

Kohteen pitää olla vapaa-ajan asunto (vähintään 30 m2) tai vakituinen asunto (rakennustarkastaja määrittelee).

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti teknisen toimen rakennusvalvonta-, vesi- ja viemärimaksuihin, mutta niillä alueilla, missä tukea ei voida käyttää kunnallisiin maksuihin kunnanhallitus voi erillisestä hakemuksesta päättää tuen maksamisesta rahana.

Vapaamuotoinen kannustuspalkkiohakemus ja rakennustarkastajan lausunto, josta ilmenee rakentamisen aloitus- ja valmistumispäivä, tulee toimittaa 31.12.2013 mennessä kunnan hallinto-osastolle. Maksatus tapahtuu rakennustarkastajan lausunnon perusteella.

5. Kotihoidontuen kuntalisä v. 2013

Kuntalisää maksetaan Vimpelissä tosiasiallisesti asuville Vimpeliläisille perheille, jossa lapsen vanhempi tai muu huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on hoitovapaalla tai osittaisella hoitovapaalla tai on yrittäjä, joka jää kotiin hoitamaan lastaan.

Kuntalisän saamisen edellytys on, että kaikki perheen alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Ehto ei koske perusopetuslain mukaisessa esiopetuksessa olevaa lasta (esiopetusikäinen lapsi voi olla kunnan järjestämässä esiopetuksessa). Poikkeuksena ovat myös kuntoutuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevat lapset, joihin liittyen oikeus kuntalisään harkitaan ja päätetään tapauskohtaisesti kunnanhallituksessa.

Kuntalisä maksetaan vain jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän saamisen edellytys on, että lapsella on oikeus lakisääteisen kotihoidon tuen hoitorahaan.

Kuntalisän suuruus on 200 euroa/kk ja se maksetaan 1 (yhdestä) alle kolmivuotiaasta lapsesta.

Kuntalisää ei makseta äitiys/vanhempainrahakauden ajalta tai eikä perhe voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea tai yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Kuntalisä haetaan ja se maksetaan Kelan kautta. Kuntalisän maksu tapahtuu kunkin kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Kuntalisää myönnetään kesken kalenterikuukauden. Kuntalisää maksetaan takautuvasti kuudelta kuukaudelta. Kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Kuntalisän maksaminen lakkaa saman kuukauden alusta lukien, kun lasten kotihoidon tuesta annetun lain (1128/96) 3 §:ssä määritelty oikeus tukeen tai kuntalisän saamisen muut edellytykset lakkaavat.

6. Tontinostajalle

Vaihtoehdot

Kausikortti Vedon peleihin, arvo 120 €

Kuntosalin vuosikortti (kunnan), arvo 150 €

Lakiksen kausilippu, arvo 220 €

Zumban 3 x kymppikortti, arvo 135 €

Muut ehdot:

Koskee vuonna 2013 ostettuja tontteja

Tontti voi olla yksityiseltä/kunnalta ostettu

Palkkion voi lunastaa kauppakirjan kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI