Päällystystyöt varma kesän merkki

0
Päällystyömaita riittää edelleenkin niukasti, korjausvelan jatkaessa kasvuaan (Arkistokuva)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa aiotaan tänä vuonna päällystää noin 330 km päällystettyä tieverkkoa. Tämä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2019 verrattuna, jolloin päällystettiin noin 170 km.

Yhteensä päällystetyn tieverkon päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon aiotaan käyttää tänä vuonna noin 21 miljoonaa euroa. Päällystetyn tieverkon ylläpitotyöt muodostuvat teiden uudelleen päällystämistöistä, päällysteiden paikkauksista ja tiemerkintöjen kunnostamisesta.

Kulunut talvi on ollut päällysteiden kannalta huono ja päällysteiden vauriot lisääntyivät nopeasti. Tieverkon päällysteistä, erityisesti alemman tieverkon päällysteistä, suuri osa alkaa olla elinkaarensa lopussa ja niiden ennustetaan rappeutuvan kiihtyvällä tahdilla. Monessa paikassa ei enää riitä pelkkä uudelleenpäällystäminen, vaan tarvitaan tienrakenteen parantamista.

Jotta pohjalaismaakuntien maanteiden päällysteet pysyisivät edes nykyisellä tasolla, tulisi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella päällystää vuosittain noin 480 km. Rahoituksen pitkäjänteisyyden turvaaminen on tärkeää, jotta tiet pysyvät kohtalaisella tasolla. Huonokuntoinen maantieinfra on ympäristöä kuormittava tekijä, tienkäyttäjiä haittaava sekä elinkeinoelämän kuljetuksia hidastava ja kustannuksia nostava tekijä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kesän 2020 päällysteurakoissa halvimmat tarjoukset antoivat Asfalttikallio Oy (Pohjoinen) ja Peab Asfalt (Eteläinen), joiden kanssa ELY-keskus on aloittanut sopimusneuvottelut.

Päällysteurakoiden lisäksi Peab Asfalt aloittaa päällysteiden paikkausurakassa sekä Cleanosol Oy jatkaa tiemerkintöjen urakointia.

 

KATSO TÄSTÄ J-PNEWS LINKISTÄ KAIKKI POHJALAISMAAKUNTIEN VALTION PÄÄLLYSTYSKOHTEET


 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI