PANDA TRAIL – matkailun kasvua vauhdittamaan

0
Emilia Etula ja Juha Viitasaari

PANDA TRAIL – LÄHIKOHTEET PANDAMATKAILUN TUEKSI. Alajärvi, Soini ja Ähtäri ovat käynnistäneet yhteisen Panda Trail -hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa matkailun kasvua Etelä-Pohjanmaan reuna-alueilla Suomenselän ja Järviseudun erityistä luontoa ja kulttuurinähtävyyksiä hyödyntäen. Hankkeessa otetaan käyttöön uusia innovatiivisia tapoja tuoda näitä vahvuuksia esille kansallisen ja kansainvälisen matkailun tarpeisiin.

Hankkeen taustalla on tarve saada hyödynnettyä Ähtärin pandamatkailun uudet matkailijavirrat sekä toisaalta tukea Eläinpuiston ympärille rakentuvaa ympärivuotista matkailuklusteria uusilla monipuolisilla ja digitaalisilla tavoilla. Soveltamalla olemassa olevia innovaatioita, kuten nykyaikaista kuvaustekniikkaa ja älylaitteiden tuomia mahdollisuuksia, saamme luonto- ja kulttuurikohteemme esille uudenlaisella ja kiinnostavalla tavalla. Digitaalisten ratkaisujen avulla kohteita voidaan kuvata elämyksellisesti sekä kertoa niistä tietoa ja tarinoita myös reaaliaikaisesti.

Hanke käynnistyy kartoittamalla kohteita, joita lähdetään kuvaamaan houkuttelevin tavoin. Valituista kohteista tehdään mm. drone-kuvausta hyödyntäviä esityksiä, ja kohteisiin luodaan digitaalinen infrastruktuuri, jonka avulla niitä voidaan tarinallistaa. Alueen kiinnostavimpien luonto- ja kulttuurikohteiden kartoitus on parhaillaan käynnissä, ja siihen pääsee vaikuttamaan osallistumalla kyselyyn Panda Trail -hankkeen Facebook-sivulla tai ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Emilia Etulaan.

Hanke on saanut päärahoituksen 70 % Etelä-Pohjanmaan liitolta (AIKO – alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen) ja 30 % hankkeeseen osallistuvilta kunnilta. Kustannusarvio on yhteensä 41 700 €. Hanketta hallinnoi Soinin kunta ja sitä toteutetaan marraskuusta 2018 huhtikuun 2019 loppuun. Hankkeen hallinnoisena vastuuhenkilönä toimii kunnanjohtaja Juha Viitasaari.

 

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI