Pohjalaismaakunnissa tänäkin vuonna runsaasti vesistökunnostushankkeita – Alavudenjärven kunnostukseen avustusta reilusti yli miljoona ”mummon markkaa”

0
Alavuden Aurinkoranta sijitsee Alavudenjärven rantamilla. Näkymä keskustaan päin.
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustusta 28 vesistöhankkeelle. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on toukokuun puoleen väliin mennessä myönnetty ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista avustuksia vesistöhankkeille noin 1 010 000 euroa.  ELY-keskuksen myöntämä avustus on keskimäärin 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Muutaman avustushakemuksen osalta käsittely on vielä kesken ja ELY-keskus odottaa hakijoilta lisätietoja avustushakemuksiin.

Vesiensuojelun tehostamisrahasta apua kunnostuksiin

Ympäristöministeriön kautta tulevasta vesiensuojelun tehostamisrahasta ja vesien- ja merenhoidon edistämisrahasta on pohjalaismaakunnissa tänä vuonna myönnetty avustusta 22 hankkeelle yhteensä noin 795 000 euroa. Suurimmat avustuksen saajat ovat Kokkolan Kirkkolehdon kosteikko 200 000 euroa, Alavudenjärven kunnostus (jatkohanke) 199 900 euroa, Pääjärven kunnostus Kauhavalla 60 000 euroa, Evijärven kunnostus (jatkohanke) 50 000 euroa ja Kokkolan Potin kasvillisuuden poisto 50 000 euroa. Kirkkolehdon kosteikon tavoitteena on puhdistaa Kokkolan kaupungin läpi virtaavan Suntin vesiä ja toimia virkistys- ja opetusalueena. Hankkeen toteuttaja on Kokkolan kaupunki.

Avustushakemuksia oli nyt käsittelyssä selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sisällöltään hankkeet olivat vaihtelevia, sillä avustusta haettiin mm. vesiensuojelun tehostamiseen, luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseen sekä tulvariskien vähentämiseen. Hankemäärä oli suurin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, missä avustusta myönnetään mm. Evijärven, Alavudenjärven, Vetämäjärven, Lappajärven, Vähä-Haapajärven, Ähtärinjärven, Saarijärven sekä Pääjärven kunnostamiseksi sekä suunnitteluhanketta Niemisveden ja Pemun järvien hydrologisen ja ekologisen tilan parantamiseksi.

 


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI