Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Alavudella on valmistunut

0
Raikasta vettä Lehtimäeltä

Alavuden pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotukseen oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Alavuden pohjavesialueet kuuluvat kahteen pohjois-etelä suuntaiseen paikoin katkeilevaan harjujaksoon, jotka kulkevat Ähtäristä Alavuden itäosan kautta Alajärvelle sekä Alavuden keskiosan kautta Kuortaneelle. Lisäksi Alavudella on yksi pistemäinen pohjavesialue. Alavuden pohjavesialueista viisi luokiteltiin luokkaan 1, yksi luokkaan 1E sekä kuusi luokkaan 2. Rajausmuutoksia tehtiin kuudelle alueelle ja nimen muutoksia kahdelle alueelle. Yksi pohjavesialue poistettiin luokituksesta. Alavuden pohjavesialueilla on kuusi käytössä olevaa vedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä 2288 m3/vrk.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Alavuden pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään / pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (kesäkuu / joulukuu 2020) (www.syke.fi/avointieto).

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa Alavudella 21.4.2020 alkaen. 

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI