Sähköisten viljelijätukihakemusten määrä nousi huomattavasti Etelä-Pohjanmaalla

0

Tänä vuonna Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sähköisten hakemusten määrä nousi huomattavasti 86,4 prosenttiin. Vuonna 2014 hakemusten osuus oli 65 prosenttia. Tänä vuonna tukihakemuksen jättäneitä oli 5939 tilaa, vähennys edellisvuoteen nähden oli 285 tukihakemusta. Prosentteina vähennystä viime vuoteen nähden kertyi 4,58 %. Yli 90 prosentin osuuteen sähköisten hakemuksien määrässä pääsivät Alajärvi, Soini, Isojoki, Teuva, Lapua ja Kuortane. Kuortane sai sähköisten hakemusten osuudeksi 96,5 prosenttia, joka oli Etelä-Pohjanmaan korkein.

Tukea hakeneiden tilojen määrä on laskenut melko tasaisesti koko EU-jäsenyyden ajan. Aina tukipolitiikan ohjelmakauden vaihtuessa on nähty hieman suurempi alenema, niin nytkin. Yleensä ohjelmakauden vaihtuessa vähennystä on ollut viiden prosentin verran. Aivan näin suurta alenemaa ei kuitenkaan nyt syntynyt. Tähän ehkä vaikutti se, että tänä vuonna tuenhakijoilta tukien maksamista rajoittanut 65 vuoden yläikäraja poistui. Tämä saattoi lisätä tilojen määrää, toisaalta ympäristö- ja luonnonhaittakorvaukseen tuli viiden hehtaarin alaraja, mikä varmasti aiheutti myös tilojen lopettamisia.

Sähköisen tukihaun suosion nousua selittänee viljelijöiden lisääntynyt luottamus sähköistä asiointia kohtaan. Yhä useammat ovat rohkeimpien perässä voineet mennä sähköiseen asiointiin mukaan todettuaan, että naapurinkaan hakemukset eivät kadonneet. Tilatasolla on kuitenkin kysymys isosta asiasta. Sähköisen hakemuksen etuna on myös ohjelmaan rakennettu vipuneuvoja joka opastaa viljelijää hakemuksen täytössä, sekä huomauttaa jos hakemuksella jokin ei täsmää.

Yksittäisistä kunnista kolme suurinta tilamäärältään olivat Kauhava 898 tilaa, Seinäjoki 710 ja Lapua 486 tilaa. Aivan Lapuan tuntumassa tilojen lukumäärässä tulevat Kauhajoki ja Alavus. Kaikkien yhteistoiminta-alueiden ja kuntien hakemusmäärän alenema oli pääosin samansuuntainen. Yli 90 prosentin osuuteen sähköisten hakemuksien määrässä pääsivät Alajärvi, Soini, Isojoki, Teuva, Lapua ja Kuortane. Kuortane sai sähköisten hakemusten osuudeksi 96,5 prosenttia, joka oli Etelä-Pohjanmaan korkein.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI