Savola kysyy luonnonhoitoturpeen arvonlisäveron poistamisesta

0
Kansanedustaja Mikko Savola

Mikko Savola jätti kirjallisen kysymyksen aiheesta eduskunnalle tänään.

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä luonnonhoitotuotteeksi kerättävän turpeen arvonlisäveron poistamiseksi?

Arvonlisäverolakiin sisältyy säännös, jonka mukaan itsepoimitut, luonnonvaraiset marjat ja sienet, jotka poimija myy sellaisenaan muualta kuin erityisestä myyntipaikasta on arvonlisäverotonta tuloa.

Arvonlisäverottomana alkutuotantona pidetään sienien, metsämarjojen, jäkälän ja käpyjen poimintaa tai muun tällaisen luonnontuotteen talteen ottamista.

Turve nähdään verotuksellisessa mielessä vain polttoaineena ja sen myynti on siten arvonlisäverollista. Turpeen myyntiä tapahtuu kuitenkin erilaisissa käyttötarkoituksissa. Kasvavana trendinä ovat luonnonhoitotuotteet. Kerättävät määrät ovat pieniä ja niiden kerääminen tapahtuu lapiolla ilman suuria koneita tai turvekenttiä.

– Luonnonhoitotuotteena myytävä turve tulisi olla verrannollinen itsepoimittuihin luonnonvarisiin tuotteisiin, kuten sieniin, metsämarjoihin, jäkäliin tai käpyihin.

Savolan mukaan arvonlisäveron poistaminen edistäisi luonnonhoitotuotteiden jalostuksen kannattavuutta, vahvistaisi yrittäjyyttä ja lisäisi terveellisten ja ympäristöystävällisten luonnonhoitotuotteiden käyttöä.

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen eduskunnalle 18.12.2018.

Turvehoitoa ähtäriläisessä laajasti tunnetussa alan yrityksessä


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI