Savola tyytyväinen Lehtimäen opiston mahdollisuuteen saada lisää valtionosuutta

0
Erityiskansanopisto (Lehtimäen Opisto)
AA-OULU_mini

Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) tervehtii ilolla hallituksen tavoitetta parantaa vaikeasti vammaisten koulutuksen rahoitusta. Esityksessä esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö voisi 1.1.2018 hakemuksesta päättää, että kansanopiston ylläpitäjälle, jonka pääasiallinen koulutustehtävä on vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, myönnetään valtionosuutta enemmän kuin 57 prosenttia. Valtionosuuden määrä voisi olla enintään 80 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

– Esitys on merkityksellinen Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle Lehtimäen opistolle. Se tuo kaivattua taloudellista turvaa tärkeän työn jatkuvuuden takaamiseksi. Opisto tekee ainutlaatuista koulutustyötä vaikeasti vammaisille.

Lehtimäen opisto on kansanopisto, joka opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kansanopiston koulutustoiminnan lisäksi, opisto järjestää useita Kelan kilpailuttamia ja rahoittamia sopeutumisvalmennuskursseja vaikeavammaisille lapsille ja nuorille perheineen. Opistolla on myös terapiaosasto, jossa toteutetaan sopimukseen perustuvaa KELA:n lääkinnällistä avokuntoutusta.

Esitys on sisällä tänään annetussa hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. (HE 140/2017)

Tallenna

Tallenna

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI