Seinäjärven säännöstelyä muutetaan Alavudella

0
Kuvituskuva

Seinäjärven ranta-asukkaat ovat jo pidempään olleet tyytymättömiä järven säännöstelyyn. Lisäksi vähälumiset talvet ovat vaikeuttaneet luvan mukaista säännöstelyä. Rannanomistajien aloitteesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hakenut Seinäjärven säännöstelylupaan muutosta ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kesäkuussa 2017 antanut asiaa koskevan lupapäätöksen.

Uuden luvan mukaan Seinäjärven säännöstely tulee muuttumaan niin, että kevätaikainen vedenpinnan lasku pienenee ja loppukesän vedenpinnanlaskusta luovutaan. Jos lupapäätöksestä ei valiteta, niin uutta lupaa voidaan noudattaa syksyllä sen jälkeen, kun Seinäjärven alapuolisen uoma ns. Sulkueenjoen siivouskaivu on toteutettu. Siivouskaivulla estetään se, että Seinäjärven lisääntyvät virtaamat eivät aiheuta tulvia Sulkueenjoen varrella. Siihen saakka Seinäjärveä säännöstellään vanhan lupapäätöksen mukaisesti.

Seinäjärven säännöstely on puhuttanut myös viime päivinä, kun järven pinta on laskenut. Seinäjärvellä on paljon matalia rantoja, joilla vedenpinnan laskeminen näkyy nopeasti. Nyt vielä voimassa olevan vanhan luvan mukaan järven pintaa lasketaan kesän edetessä. Järven pinta tulee pitää luvan mukaisen ylärajan alapuolella.

Seinäjärven pinta oli kesäkuun lopussa hieman yli luparajan ja järven pintaa on tämän vuoksi laskettu juoksuttamalla vettä Sulkueenjokeen. Pinnan nyt laskettua riittävästi on juoksutusta padolta jälleen pienennetty. Järven pinta tänään keskiviikkona 12.7. on 9 cm alempana kuin luvassa määrätty yläraja. Luvan mukaiseen alarajaan on matkaa 54 cm. Tälle viikolle on ennustettu runsaita sateita, jolloin järvessä on tarpeen olla sadevaraa.

Seinäjärveä säännöstellään Kyrönjoen vesistön tulvariskien vähentämiseksi ja säännöstelyluvan haltijana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Seinäjärvi sijaitsee Kyrönjokeen laskevan Seinäjoen latvoilla Alavuden ja Virtain kaupunkien alueella.

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI