Seinäjoen keskussairaalan erikoislääkäri Karri Helin tarkentaa dialyysilaitteiston valtuustoaloitteessa olleita lukemavirheitä

0

Lehdessänne oli kirjoitus aiheesta, joka on ollut ideana alueenne poliittisilla luottamushenkilöillä ja alustavana suunnitelmana meillä Seinäjoen keskussairaalan munuaispotilaita hoitavilla terveydenhuollon ammattilaisilla. Eräillä Etelä-Pohjanmaan pohjoisosissa asuvilla hemodialyysipotilailla on erittäin pitkä matka kulkea kolmasti viikossa Seinäjoen keskussairaalassa annettavaan hoitoon. Sen vuoksi on syntynyt ajatus perustaa hemodialyysihoitoa antava yksikkö maakunnan pohjoisosaan.

Dialyysipotilaita Etelä-Pohjanmaalla ei ole useita tuhansia, kuten artikkelissanne 16.10.18 väitetään. Koko Suomessa heitä on hieman alle 2000. Elävältä tai aivokuolleelta luovuttajalta saamansa siirtomunuaisen varassa elää Suomessa noin 3000 potilasta.

Artikkelissanne mainitut lukemat 4500 ja 9700 eivät ole potilasmääriä, vaan Seinäjoen keskussairaalassa annettujen hemo- eli veridialyysihoitojen määrät 10 vuotta sitten ja nykyisin. Kukin potilas käy hemodialyysihoidossa keskimäärin kolmasti viikossa. Hemodialyysihoitoa saavien potilaiden määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 30:stä yli 70:n. Tämän lisäksi keskimäärin 15 potilasta on vatsakalvodialyysihoidossa, jonka he suorittavat itse kotioloissa. Seinäjoen keskussairaalan hoidossa on lisäksi yli 60 munuaisensiirtopotilasta.

Kuten kirjoituksessa kerrotaan, ensi vuonna Kauhajoelle ollaan perustamassa Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan ja Suupohjan perusturvakuntayhtymän yhteishankkeena maakunnan ensimmäistä satelliittidialyysiyksikköä. Se vaatii meiltä keskussairaalan asiantuntijoilta varsin suurta ylimääräistä työmäärää. Siksi toisen satelliitin perustaminen ei onnistu samaan aikaan vaan aikaisintaan vuonna 2020.

Karri Helin
sisä- ja munuaistautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
sisätautien vs. ylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala

………………………………………………………………………………………………………

J-Pnews toimitus pahoittelee osaltaan saamassaan valtuustoaloitteessa ja kokouksen asialistan aineistossa mahdollisesti olleita asia- ja lukemavirheitä. Artikkelin tarkoituksena oli lähtökohtaisesti esittää myös valtuustoaloitteen saateteksti sellaisenaan kuin se on Alajärven kaupunginvaltuustossa perusturvan käsittelyyn aikanaan jätetty. Toivottavasti keskustelut aiheesta jatkuvat vilkaana ja alueelle tuiki tärkeä kansalaisten terveyteen liittyvä hanke etenee ripeässä myötäisessä. JK


 

Koronavirus-arkistotiedote 1_20

JÄTÄ KOMMENTTI