Soinin kunnahallituksen päätökset 17.6. kokouksesta

0

Kunnanhallitus 17.6.2019 päätökset

Kunnanhallitus hyväksyi tarkennuksen kunnan ja Metsätyö Esko Laitila Oy:n väliseen teollisuustilan vuokrasopimukseen ns. Kalusteen hallista. Vuokrattava tila n. 150 m2.

Yhdelle rivitaloasunnonostajalle myönnettiin asunnon ostajan tukea 2360 e.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnan ja Joka-Talo Oy:n/perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun välisen kauppakirjan. Kyse on Lauttosen alueelle todennäköisesti käynnistyvän rivitalohankkeen tontista. Kiinnostuneet asunnon hankkijat voivat edelleen tulla mukaan hankkeeseen ottamalla yhteyttä yhtiöön.

Vuorenmaan rinnealueen vuokrausta koskevaa hyväksyttyä sopimusta ja päätöskirjausta kunnanhallitus tarkensi ja totesi, että valmistelussa on noudatettu Kuntalain 130 §:ää. Asiaa on käyty läpi tilintarkastajan kanssa. Yrittäjää on haettu julkisesti pitkään, jo noin kuusi vuotta. Hausta on ollut tietoa lehtien lisäksi kunnan kotisivulla, eri tiedotusvälineiden verkkosivuilla ja talvella 2019 myös Ylen radio Suomi lähetyksessä. Tarjouskilpailulle ei asetettu ehtoja. Talven 2019 aikana kunta sai yhteydenotot kolmelta kiinnostuneelta yrittäjältä, kaikkien kanssa käytiin keskustelut yritystoiminnasta ja lopulta sopimusprosessissa jatkoi yksi em. toimija. Vuokralaskelmin ja arvioin voidaan osoittaa, että vuokrahinta on käypä ja kiinteistön arvon mukainen. Laskelmia käytiin edellisessä kokouksessa pitkään läpi. Vuokraan ei sisälly kiellettyä julkista tukea, joka on mm. EU:n valtiontukisääntelyssä kielletty. MarjaStiina Sorvali esitti, että asiasta tehtäisiin lisäselvityksiä ja myös kunnanhallituksen tulisi perehtyä yrityksen yksityiskohtaiseen liiketoimintasuunnitelmaan. Esitystä ei kannatettu.

Ähtärin Matkailu Oy:n hallitukseen nimettiin Juha Viitasaari ja yhteisyötoimikuntaan Juha-Pekka Keisala hallituksen edustajana. Elinkeinoneuvottelukuntaa täydennettiin valitsemalla Seija Ojajärvi Ahti Huvila Oy:stä. kokouksesta

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI