Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus kokousti 10.8. ja päätti seuraavasti:

Kimpilamminkankaan tuulivoimayleiskaava

Tekninen lautakunta 10.8.2020
Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaava-aineistoa ei ole vielä asetettu nähtäville, koska asiakirjoissa oli puutteita. Asiakirjat tulee käsitellä uudelleen.

Tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tarkennettu Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja esitti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Kimpilamminkankaan tarkennettu tuulivoimayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen

(Kuulemistilaisuus Hautakyläsalilla 18.8.2020)

Poikkeamislupahakemus pihasaunan rakentamisseen

Kunnanhallitus totesi, että kunnanjohtaja esitti teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että hakijalle myönnetään lupa poiketa kaavamääräyksistä. Rakennusoikeus ylittyy 3 m².

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.

Talousarvion 2021 laadintaohje

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja täydentää ohjetta
tarvittaessa.

Hyväksyttiin


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI