Soinin kunnan talousarvio vuodelle 2019 – hyvää tiedossa

0
Kati Tiala

Soinin kunta järjesti tiedotustilaisuuden talousarviosta vuodelle 2019. Tilaisuuden anti oli, positiivinen näkymä ensi vuodelle. Vaikka valtionapu pienenee puoli miljoonaa euroa, eikä SOTEkaan ole ennustettavissa, kunta pystyy investoimaan tulevaisuuteen.

Nettoinvestoinnin ensi vuodelle on 1,425 milj. euroa. Suurinpana yksittäisenä investointina odottaa ns. Kombihallin muutokset yritystoimintaa varten. Liikennneväylien muutokset ja rakentaminen vaativat melkoisesti panostusta. Vuorenmaan investoinnit valmistavat alueen kehittämistä yritystoiminnan suuntaan. Kuntalaisten parhaaksi kehitetään tarpeellisia kevyenliikenteen väyliä.

Palvelut ja kehittäminen pysyvät edelleen tärkeässä roolissa, joten kuntalaiseilla on hyvä asua ja elää itsenäisessä Soinissa ja vaikkapa muuttaa tänne. Panostukset matkailun kehittämisessä ovat tärkeitä ensi vuonna ja jatkossakin. Onnistumisen edellytyksenä on toimiva kunnallishallinto, laadukkaat peruspalvelut ja vetovoimainen elinympäristö.

vas. Kunnanjohtaja Juha Viitasaari ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala

Soinin kunnan talousarviosta lisää myöhemmin jpnews:in sivuilla.

Elinkeinoneuvottelukunta perustettiin 26.11.2018

Jäsenet:

Akonniemi Tapani, kesk.

Alatalo Matti, maatalous

Järvelä Esa, EJ-tarhat, EJ-lämpö

Keisala Juha-Pekka, kesk, pj

Korpela Terho, MTK, maatalous

Källi Mikko, kesk.

Liimatainen Olli, JS Pinta

Puro Rami, kok.

Saarimaa Sari, KJ Kalax

Suni Hannu, Kohiwood

Sorvali Marjastiina, kd

Takala Leo, Soinin Yrittäjät, Oivarauta

Väliaho Markus, ps

Viitasaari Juha, kunnanjohtaja

Ylätalo Pirkko, yritysneuvoja JPYP

Ojajärvi Seija, Ahti Huvila (asiantuntija)

 Elinkeinoneuvottelukunnan järjestäytyminen

Valittiin puheenjohtajaksi Juha-Pekka Keisala ja varapuheenjohtajaksi Esa Järvelä.

Päätettiin toteuttaa pöytäkirjojen tarkistaminen siten, että luonnos pöytäkirjasta lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenille kommentoinneille. Kommenttien perusteella tehdään tarvittavat muokkaukset, jotka todetaan seuraavassa kokouksessa ja puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan.

Todettiin ja hyväksyttiin muut kohdat.

Toimialojen ajankohtaiskatsaus

Käytiin läpi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Esiin nostettiin teemoina muun muassa osaavan työvoiman tarve, joka on haaste laajasti eri toimialoilla. Keskustelua käytiin myös uusista mahdollisuuksista, kuten uusiutuvan energian ja etenkin metsien hyödyntämisen sekä kiertotalouden hyödyistä Soinissa. Lisäksi nostettiin esiin kaupan alan kannalta ajatus yhteisen ja näkyvämmän joulunavauksen järjestäminen vuonna 2019. Myös teiden kunto ja kunnossapito ovat olennaisia monen toimialan arjen ja käytännön kannalta.

Kunnan talousarvion tavoitteet

Keskusteltiin alustavista esityksistä kunnan talousarvion tavoitteista etenkin elinkeinotoimen osalta ja yritysten näkökulmista.

Kunnan investointiohjelma vuodelle 2019

Käytiin läpi alustavan esityksen pohjalta kunnan investointiohjelmaa yritystoiminnan näkökulmasta.

Tiedoksi saatettavat asiat

JPYP:n hallinnoima Elinvoimaa kuntiin hanke järjestää Markkinavuoropuhelutilaisuuden, jossa keskustellaan kunnan tulevista hankinnoista. Tavoitteena on tuoda ennakolta tietoa, jonka avulla yritykset voivat paremmin varautua tuleviin kilpailutuksiin ja myös kertoa näkökulmia hankintojen toteuttamiseen. Tilaisuus järjestetään tiistaina 22.1.2019 klo 7.30-9.00 Tervaholvissa

Keskusteltiin joulunavauksen järjestämisestä vuonna 2019 yhteistyössä Soinin Yrittäjien, kunnan ja yhtenäiskoulun kesken.

 

JÄTÄ KOMMENTTI