Soinin kunnan teknisen lautakunnan päätökset 16.5. kokouksesta

0

Soinin kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 16.5. seuraavasti

Romahtaneen ulkorakennuksen purkupyyntö  

Lautakunta päätti antaa asemakaava-alueella olevan romahtaneen ulkorakennuksen omistajalle purkukäskyn sekä aikaa purkamisen suorittamiselle 31.8.2019 saakka. Muuten kunta purattaa kohteen kiinteistön omistajan kustannuksella.

Lausuntopyyntö Destia Oy:lle Korkeamaa-Alajärvi 110 kV voimajohdon suunnitteluun rakenteiden sijoittamisesta

Tekninen lautakunta päätti myöntää luvan jatkaa suunnittelua.

Soinin katuvaloverkoston saneeraus

Teknisen lautakunnan päätöksellä vs. tekninen johtaja sekä kunnanjohtaja valmistelevat ja laittavat vireille katuvaloverkoston saneerauksen tarjouspyynnöt.

Kaavoituskatsaus 2019

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoituskatsauksen vuodelle 2019.

Lausunto Korkeamaan tuulivoimahankkeen poikkeamisesta kokonaiskorkeuden kasvattamiselle

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Saba Invest Oy:lle myönnetään poikkeamislupa keskeneräiseen Korkeamaan tuulivoima-alueen osayleiskaavaan voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvattamiseen

Sulo Vuorenmaan yhteiskäsittelylupa kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon toiminnan ympäristöluvalle

Tekninen lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Hakijalle esitetään lupahakemuksen täydentämistä.

Vanhankoti Kotivaaran ilmalämpöpumput

Tekninen lautakunta päätti, että kilpailutetaan kolme ilmalämpöpumppua valmiiksi asennettuna. Kunnanhallitukselle esitetään 6000€ lisämäärärahaa kyseiselle hankinnalle.

Teknisen toimen toteuma 1-3/2013

Tekninen lautakunta hyväksyi ensimmäisen vuosineljänneksen toteumaraportin.

Muut asiat

Vaasan hallinto-oikeuden päätös teknisen lautakunnan päätökseen rakennusluvasta vuodelta 2017

Yhtenäiskoulun keittiössä on havaittu rikkoutuneita kodinkoneita erämessujen aikana

Keskusteltiin asian etenemisestä kaukolämpöliittymismaksun palautuksesta liittymäsopimuksen purun yhteydessä.

JÄTÄ KOMMENTTI