Soinin kunnanhallituksen päätökset 4.11.

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajaksi valitaan HTM Johanna Rannanjärvi Seinäjoelta.

Samoin valtuustolle esitetään, että tuloveroprosentti (21,75) ja kiinteistöveroprosentit säilyisivät entisinä siitäkin huolimatta, että ensi vuoden talousarvio on jäämässä alijäämäiseksi. Sairastavuuskertoimien tarkistus pienensi Soinin ensi vuoden valtionosuuksia aiemmin ennakoidusta n. 300.000 e. Tämän vuoden talouden toteutuma arvioitiin miinukselle n.250.000 e. Riippuen loppuvuoden verotuksesta voi lopullinen tulos olla vähän ennakoitua parempi.

Soini on saanut rahoituksen Eväitä erämaasta hankkeelle. Hankkeessa ei ole kuntaosuutta. Tavoitteena on lisätä luontoon ja matkailuun kiinnittyneiden yritysten ja yhdistysten verkostoitumista, tunnettuutta ja markkinointia. Hallitus päätti myös hakea hankerahoitusta Pitäjän elinvoiman innovaatioekosysteemi -hankkeeseen.

Soinin kunta on saanut Euroopan komission Wifi4Eu-rahoituksen avoimien langattomien verkkoyhteyksien rakentamiseen. Rahoitus on 15 000 euroa. Wifi4Eu-rahoituksen tavoitteena on laajentaa langattoman internetyhteyden saavutettavuutta Euroopan eri puolilla.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi vuokrasopimus, jolla Erämaan Elämyskeskus vuokraa Vuorenmaan alueelta kunnan hankkiman määräalan Keskitalo-tilasta. Vuokrataso on määritelty siten, että yhtiö korvaa markkinaehtoisen koron kanssa vuokra-aikana kunnalle kiinteistöstä koituneet kulut ja investoinnit mm. kunnallistekniikkaan. Vuorenmaan alueen hiihtolatuihin hyväksyttiin pieniä tarkistuksia.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunta hankkisi omistukseensa n. 1,5 ha:n Suosalo –nimisen tilan koulualueen läheisyydestä 25.000 euron kauppahinnalla. Alueen puuston arvo on n. 10.000 e ja alueella sijaitsee 3 omakotitalotonttia, osa koulun kentästä ja pururataa.

Kiinteistöhuollon esimieheksi valittiin 10 hakijasta Petri Piipponen. Tekninen johtaja on jäämässä eläkkeelle 1.1.2020 lukien ja kunnanhallitus julisti haettavaksi teknisen johtajan viran.

Tuulivoimaa

Lisäksi valtuustolle esitetään, että Kimpilammenkankaan alueelle tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen aloitetaan. Alue sijaitsee Soinin ja Ähtärin rajalla ja tavoitteena on yhteensä 34 tuulivoimalaa, joista 10 sijoittuisi Ähtärin kaupungin ja 24 Soinin kunnan alueille. Kuulemis- ja kommentointimahdollisuuksia kaavasuunnitelmista tulee useita eri vaiheissa seuraavan vuoden aikana ja niiden pohjalta on mahdollista muokata kaavasuunnitelmia. Näissä on mahdollista olla yhteydessä myös suoraan Energiequelle gmbh:n edustajiin.

Lisäksi todettiin, että Saba Invest on perunut Korkeamaan tuulivoimaloita koskevan poikkeuslupahakemuksen. Samalla asiasta vireillä oleva hallinto-oikeuden käsittely raukeaa. Tuulivoimaprojektin seuraavien toimenpiteiden valmistelu jatkuu.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos esitetään hyväksyttäväksi, samoin maakuntakorkeakoulua koskeva sopimus esitetään hyväksyttäväksi toistaiseksi voimassa olevana.

Kunnanhallitus myönsi 4000 e tuen asunnon ostamiseen. Tukea on tänä vuonna myönnetty 11 hakijalle yhteensä yli 31.000 e.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI