Soinin kunnanhallituksen päätökset 9.9.

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallituksen 9.9. kokouksen päätökset

Esitettiin valtuuston hyväksyttäväksi uusi asiakirjojen lunastusta ja lähetystä koskeva maksutaksa ja luottamushenkilöiden palkkisääntö. Palkkiosääntöön ei ole tehty tarkistuksia edelliseen 7 vuoteen ja nyt tehtiin esitys tasokorotuksesta. Hilkka Raitanen MarjaStiina Sorvalin kannattamana olisi puolittanut korotukset. Suurin osa piti korotusesitystä kuitenkin kohtuullisena. Asiakirjataksan päivitykset ovat lähinnä teknisiä ja hintojen tasokorotuksia.

Myönnettiin asunnon ostajan ja rakentajan tukea 2000 e yhdelle omakotitalon rakentaneelle perheelle. Samalla vahvistettiin jo aiemmin valittu linja, että rakentamisen lopputarkastuksen ajankohta on tuen kannalta merkitsevä riippumatta, milloin rakennuslupa on haettu. Lisäksi päätettiin tuen myöntämisen periaatteista, että jatkossa kunnanhallitus puolittaa tuen määrän niissä tapauksissa, joissa tuen hakijan rakennusluvan lupakäytännöissä on ollut selviä virheellisyyksiä.

Kiinteistöhuollon esimiehen tehtävä tulee haettavaksi ja vahvistettiin tehtäväkohtainen palkka. Kunnanjohtaja Juha Viitasaarelle myönnettiin ero kunnanjohtajan tehtävästä 15.11.2019 lukien ja ilmoitus viedään tiedoksi valtuustolle. Uuden kunnanjohtajan hakuaika on käynnissä 22.9. asti.

Merkittiin tiedoksi pururadan käyttöoikeussopimuksen irtisanominen ja selvitetään jatkotoimenpiteitä. Vuorenmaan alueelta ostetulla Keskitalo tilalla sijaitsee naapurikiinteistön vesikaivo ja naapurikiinteistön omistaja haluaisi ostaa vesikaivon alueen. Kunnanhallitus oli sitä mieltä, että kaivoalue on parempi pitää omana, mutta rasitteen myötä siihen on täysi käyttöoikeus.

Lisäksi päätettiin, että kokeiluluonteisesti toukokuun 2020 loppuun saakka palkataan kaksi kuukausipalkkaista perhepäivähoitajaa, joiden peruspalkka vastaisi kolmen kokoaikaisen lapsen hoitopaikkaa. Kunnalla on oikeus täyttää kolme hoitopaikkaa tarpeen mukaan.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI