Soinin kunnanhallituksen päätöksiä lyhyesti

0

Soinin kunnahallitus tutustui kokouksen aluksi Soinin Vuokratalot Oy kiinteistöihin ja niiden toimintaa selvitti Viveka Vähäsoini.

75 §  Soinin kunnanhallitus hyväksyi Pesolan tuulivoimakaavan. Marjastiina Sorvali jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

76 §  Kunnahallitus hyväksyi Soinin kunnan ja Marko Sirosen/ Atte Apilasahon välisen kauppakirjan ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle.

77 §  Kunnahallitus vahvistaa rehtorin viran vaalin 6 kuukauden koeajalla.

78 §  Kunnahallitus vahvistaa sivistystoimenjohtajan vaalin 6 kuukauden koeajalla.

79 §  Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Pasi Nevanperä on valittu Seinäjoen kaupungin palvelukseen. Virkaa hoidetaan 31.8. saakka nykyisellä viranhaltijalla ja virka laitetaan hakuun, hakuaika päättyy 31.7.

80 §  Kunnahallitus tutustui henkilöstöraporttiin vuodelta 2017 ja esittää hyväksymistä valtuustolle.

81 §  Kunnahallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelle 2017, merkitsee tiedokseen tilintarkastuskertomuksen ja esittää valtuuston käsiteltäväksi tili ja vastuuvapauden myöntämiseksi.

85 § Hyväksyi esityksen Jelena Jaakkolalle myöntää sponsoritukea 1000 euroa. Kunnahallitus oli huolissaan ELY-keskuksen päätöksestä lopettaa Karstula-Seinäjoki bussilinja. Päätös lopettaa kaiken julkisen henkilöliikenteen kesällä ja vaikeuttaa Matkahuollon toimintaa tärkeissä yritysten kuljetuksissa. Elelä-Pohjanmaan matkailun yhtiökokousedustajaksi valittiin kunnanjoihtaja Juha Viitasaari, varalle Pirkko Ylätalo. Soinissa järjestetään tiedotustilaisuus malminetsinnästä 26.6.klo 17.

86 §  Kunnanhallitus antaa tekniselle toimistolle valtuudet käynnistää ja valmistella Kombi-kalli kohteen suunnittelutyöt ennen kunnanvaltuuston päätöstä lisämäärärahan myöntämisestä.

 

JÄTÄ KOMMENTTI