Soinin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

 

Kunnanhallituksen päätökset 21.1.2019

1 Kunnanhallituksen kokousten pitoaika, -paikka ja kokouskutsun toimittamistapa vuonna 2019

Hyväksyttiin. Pääsääntöisesti  hallitus kokoontuu joka kolmas maanantai.

2 Kunnanvaltuuston koollekutsumistavasta päättäminen 2019

Hyväksyttiin menettelytavat koolle kutsumisesta. Entinen käytäntö jatkuisi, mikäli valtuusto esityksen hyväksyy.

3 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2019

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset julkaistaan entisen käytännön mukaan kunnan kotisivuilla ja tarvittaessa Torstai-lehdessä.

4 Vuoden 2019 valtionosuuspäätös

Kunnanhallitus  merkistsi tiedokseen lopulliset valtionosuuspäätökset 2019. Valtionosuus  vastaa talousarviota, mutta kotikuntakorvaukset ovat n. 23.000 e arvioitua pienemmät. Peruspalvelujen valtionosuus laski 536.000 e edellisvuodesta.

5 Vastikkeeton alueen käyttöoikeussopimus/Vuorenmaan elämysportaat

Soinin Sisu ry hakee hankerahoitusta elämysportaiden rakentamiseksi  Vuorenmaan päärinteen sivuun. Kunnanhallitus  hyväksyi  rakennelmaa  varteen tarvittavan maa-alueen vuokrasopimuksen. Vuokra-aika 10 vuotta.

6 Vakuutusmeklaripalveluista

Kunta jatkaa vakuutusmeklaripalvelusopimusta Semita Oy:n kanssa ja meklaripalvelut kilpailutetaan myöhemmin.

7 Päätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle/lautakunnalle

Hyväksyttiin.

8 Opiskelijatukien myöntäminen

Kunnanhallitus myönsi  200 euron opiskelijatuen yhteensä 18 henkilölle. Tukea myönnetään yli 18-vuotiaalle ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleville soinilaisille

9 SGL Lovetukset Oy: n tilakysymyksestä

Kunnan ja Graafiset Lovetukset oy:n välistä sopimusta jatkettiin pienemmästä tilasta toistaiseksi voimassa olevana.

10 Poikkeamislupahakemus lomarakennuspaikkojen siirtämiseen Iso-Kokkasenjärvellä

Kunnanhallitus antaa vastineen asiassa aikaisemman käsittelyn pohjalta ja pitää poikkeusluvasta perittyä puolitettua maksua perusteltuna

11 Seutustrategian hyväksyminen

Valtuustolle esitetään Kuusiokuntien seutustrategian hyväksymistä esitetyn mukaisena.

12 Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym.

Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedokseen.                                 Muissa asioissa todettiin, että SPR on käynnistänyt uudelleen vanhusten asiointiavun. Toiminta pidetään tärkeänä ja tukee ikäihmisten kotona asumista. SPR Soinin osasto kannustaa liittymän jäseneksi, sillä tulevat jäsenmaksut kanavoidaan paikallisjärjestöön toimintaan.

 

JÄTÄ KOMMENTTI