Soinin kunnanhallitus – Kuusiolinnan osakkeiden myynti auttoi taloutta

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.3. seuraavaa:

Eräiden saatavien poistaminen

V.2019 tilinpäätökseen liittyen kunnanhallitus hyväksyi n. 26.100 euron työterveyshuollon korvausten poistot. Em.tulot oli otettu vuosina 2012-18 liian suurina tilinpäätöksiin                 

 Vuoden 2019 talousarvion ylitykset

Kunnanhallitus esitti valtuuston hyväksyttäväksi muutamia ylityksiä. Suurimmat muutokset johtuivat esiopetusoppilaiden kuljetuksista, tuulivoimaloiden rakennuslupatulojen siirtymisestä vuodelle 2020 ja Vuorenmaan investoinnit ylittyivät n. 20.700, isoimpana wc-tilojen remontin yhteydessä suodatinkentän teko. Vuorenmaassa tehtiin useita kunnossapitotoimia ja kaikkien muutostöiden kustannuksia ei osattu etukäteen tarkasti arvioida.

Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus

Kunnanhallitus käsitteli tilinpäätöksen, joka on ylijäämäinen n. 1,9 milj euroa. Ylijäämää syntyi, kun Kuusiolinna Terveys oy:n osakkeet myyntiin Pihlajalinnalle. Ilman tätä myyntiä tulos olisi ollut miinuksella n. 66.000 e. Talousarvio muutoksineen oli alijäämäinen n. 270.000 e. Vuoden 2019 lopussa Soinin kunnalla on taseessa ylijäämää n. 4,7 milj.euroa.                  

Yrityslaakson asemakaavan muutos ja laajennus / hyväksyminen

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Yrityslaakson asemakaavan muutos ja laajennus hyväksytään. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa saha-alueen laajennus sekä uuden lämpölaitoksen paikka alueella. Kaavan laajennusalueelle tulee neljä uuta teollisuusrakennus- ja varastotonttia.               

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittely Niemipelto 24-18 / lausunto

Kunnanhallitus antoi lausunnon valituksesta, joka on tehty teknisen lautakunnan päätöksestä koskien tilalle Niemipelto myönnettyä maa-aineslain ja ympäristölain mukaista yhteiskäsittelylypaa. Kunnanhallitus yhtyi teknisen lautakunnan lausuntoon ja totesi lisäksi, että kiviaineksen saanti lähialueelta on tärkeää elinkeinotoiminnan kannalta.

Väliaikainen rahoitus Hankajärven vesiensuojeluyhdistys ry:n hankkeelle

Hankajärven vesiensuojeluyhdistykselle myönnettiin 7785 euron väliaikainen rahoitus. Yhdistys on saanut Leader rahoitusta Hanksenjärven kunnostussuunnitelman laatimiseen

Posti Kiinteistöt Oy:n ilmoitus tilojen irtisanomisesta

Postin jakelutilat Soinissa on irtisanottu ja kunnanhallitus hyväksyi tilojen irtisanomisen. Uusien lajittelukoneiden vuoksi käsilajittelun tarve vähenee. Posti haluaa kuitenkin vuokrata sosiaalitilat työntekijöilleen ja näiden tilojen etsintä jätettiin toimiston tehtäväksi.

Täyttölupa kirjastosihteerin tehtävään

Kunnanhallitus myönsi luvan kirjastosihteerin toimen täyttämiseen. Tehtävään sisällytetään myös viestintätehtäviä

Tontin myyminen teollisuusalueelta

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kirkonkylän teollisuusalueelta myydään n. 2500 m2:n suuruinen teollisuustontti rengasyrittäjälle hintaan 1 e/m2.

Eräitä tiedoksi merkittäviä asioita ym

Kunnanhallitus kävi pitkän keskustelun koronatilanteesta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Todettiin, että kotitalousluokan remontti käynnistyi tällä viikolla kunnan omana työnä. Myös kevyen liikenteen väylähanke ja ns. yhdystie edistyvät ja mm. niitä valmistelemaan on palkattu lisätyövoimaa

Muut esille tulevat asiat

Kunnanhallitus valmistautuu pitämään kevään aikana myös sähköisiä kokouksia Teams yhteydellä.

Ennen kokouksen alkua kunnanhallitus tutustui Teollisuusalueeseen. Alueelle hankitaan liikennemerkkejä, joilla ohjataan lenkkeilijöitä ja ajoneuvoja liikkumaan turvallisesti.


 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI