Soinin kunnanvaltuusto | Vuokrataloyhtiöiden tappiokierre halutaan lopettaa

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 1.2. muun muassa seuraavaa:

ARJA LASSILAN EROILMOITUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Arja Lassila on 11.1.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että hän pyytää eroa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Arja Lassilan varajäsenenä on Marjastiina Sorvali. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Arja Lassilalle myönnetään ero sairaan-hoitopiirin valtuuston jäsenyydestä ja että hänen tilalleen valitaan uusi edustaja valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Arja Lassilalle myönnettiin ero sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenyydestä ja hänen tilalleen valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittiin Marjastiina Sorvali. Koska Marjastiina Sorvali oli Arja Lassilan varajäsen, uudeksi varajäseneksi valittiin Veijo Jousmäki.

Hyväksyttiin.

TILAPÄISLAINAVALTUUS VUODELLE 2021

Kunnanvaltuusto on vuosittain antanut kunnanhallitukselle tilapäislainavaltuudet. Valtuuden määrä on vuosittain ollut 2,0-3,0 milj.e ja joskus isompi johtuen isoista investoinnista tai siitä, että pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vuosittain pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 1,5 milj. Vuoden 2021 talousarvion investointiosa on maltillinen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilapäislainan määräksi vahvistetaan vuodelle 2021 2 milj. euroa.

Hyväksyttiin

TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisäasiana käsiteltäväksi tilintarkastajapalvelujen hankinnan. BDO Audiator Oy:n kanssa tehty tilintarkastuspalveluja koskeva sopimus on kattanut vuosien 2017-2020 tarkastuksen. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että BDO Audiator Oy:n kanssa tehtyä tilintarkastuspalveluja koskevaa sopimusta jatketaan valtuustokaudelle 2021-2025 ja tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy, vastuullisena tarkastajana JHT HT Tuula Ylikangas. Tilintarkastaja Tuula Ylikangas poistui esteellisenä. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Anja Katajamäki.

Hyväksyttiin.

LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN

Esiopetus siirtyy lukuvuoden 2021-2022 alusta yhteen opetusryhmään. Toista esiopetusryhmää on opettanut henkilö, joka on vastannut varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta. Yhtenäiskoulussa on ollut määräaikainen resurssiopettaja, johon on haettu aikaisemmin erityisopettajan pätevyydellä olevaa henkilöä. Uuden laaja-alaisen erityisopettajan viran myötä resurssiopettajaa ei enää tarvittaisi.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa uuden laajaalaisen erityisopettajan viran, joka sisältää opetusta varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa. Virka on vakinainen ja se täytetään 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Mikäli virka perustetaan, kunnanhallitus antaa virkaan myös täyttöluvan.

Hyväksyttiin.

ASUNNON OSTAJAN TUKIHAKEMUKSET/MÄÄRÄRAHAMUUTOS

Soinin kunta tukee asunnon ostajia ja rakentajia 40 eurolla/m2 aina 100 neliöön saakka, max. 4000 e. Kohteeksi käyvät uudet rakennuskohteet ja vanhat remontoitavaksi hankittavat asunnot. Ehtona on, että hakijan kotiosoite on kiinteistöllä 31.12.2020. Tuki maksetaan tämän jälkeen vuoden 2021 alussa. Tukea on ollut mahdollista hakea vuoden 2020 loppuun saakka.

tarkistettu ja tarkemmat tiedot näkyvät liitteestä (Ei yleisessä tietoverkossa). Tuki on saajalleen veronalaista tuloa. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu vuoden 2020 asunnon ostajien tukia varten 51.500 e, joka kattaa aiemmin tehdyt tukipäätökset.

Kunnanhallitus päättää myöntää asunnon ostajan tukea kahdelle ostajalle yhteensä 5200 e. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon lisätään vuoden 2020 asunnonostajantukia varten 5 200 e. Kunnanvaltuusto halusi selvityksen tuen vaikutuksista esim. muuttoliikkeeseen.

Hyväksyttiin.

SOININ VUOKRATALOT OY:N RIVITALOKOHTEIDEN MYYNNISTÄ

Soinin Vuokratalot Oy on kokonaan Soinin kunnan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiöllä on 88 vuokra-asuntoa kahdeksassa eri kohteessa ja kohteista 4 on sivukylillä. Yhtiö on pitkään ollut taloudellisissa ongelmissa johtuen mm. asuntojen tyhjänä olosta ja remonttitarpeesta. Soinin Vuokratalot on hakenut Valtiokonttorilta avustusta talojen peruskorjauksiin. Valtionkonttorin tervehdyttämisavusavustusta ei ole mahdollista saada, ellei yhtiön toimintaa saada parempaan taloudelliseen kuntoon ja tehdä radikaaleja toimenpiteitä. Tämän jälkeen on mahdollista hakea uudestaan avustusta. Omistajan tuettava samalla summalla vuokrataloja. Taloissa isoja remontteja edessä, pelkästään Tällärinkartanon putkiremontti 100-150.000 euroa. Kaikki talot odottavat putkiremonttia, osa ikkuna-, ovi-, katto-, ja pesuhuone- ja pintaremontteja. Kunta on tukenut vuosittain Soinin Vuokratalot Oy:n käytännön toimintaa 50.000 eurolla. Sivukylien kohteet tuottivat v. 2019 tappiota 42.000 e. Soinin Vuokratalot Oy:n hallitus on pohtinut eri vaihtoehtoja talouden tervehdyttämiseksi ja on selvitelty mm. sivukylien kohteiden myyntiä tai purkamista. Aralta haettu ja saatu vapautuspäätös rajoituksista ja sivukylien kohteet ovat olleet julkisessa myynnissä loppu vuodesta 2020. Hautakylästä, Laasalasta ja Parviaisesta saatiin tarjoukset.

Tuomas Hiipakka tarjosi Laasalankartanosta 9 000 e, Tmi Satuyö Parviaisen Koivulahdesta 2000 e ja Visit Hautakylä Oy Hautakylän Kaunishalmeesta 200 e,

Kunnan avustus toimintaan on pitkään ollut 50.000 euroa vuodessa. Lisäksi Soinin Vuokratalot Oy on maksanut kunnan saatavat vuoden 2019 loppuun ja saatavat tällä hetkellä n. 68 000 euroa. Kunnan vuotuinen avustus asuntoa kohden (88 asuntoa) on 568 e/asunto. Jos kaikki kolme kohdetta myydään, jää lainoja maksettavaksi 251.400 e, myyntihintojen jälkeen 240.200 e. Näiden kolmen kohteen vuotuinen tappio+kunnan panostus 568 e/asunto on ollut vuodessa yhteensä 50.800 e.

Soinin kunta Kunta on panostanut käytännön toimintaan saman verran eli 50.000 e/vuosi ja jatkossa toiminannan tukea ei ole tarkoitus myöntää. Siten jäljelle jäävien lainojen tappio ”kuoleentuu” viidessä vuodessa. Jos kaikki kohteet puretaan ja saadaan maksimituki 90 %, jää lainoja maksettavaksi 140.200 euroa eli 100.000 euroa vähemmän kuin myynnissä. ”Kuoletusaika” 2,8 v. Epävarmaa on, olisiko mahdollista saada maksimituki lainoihin ja purkuun. joka tapauksessa purkuvaihtoehdossa lainojen lisäksi omistajan eli kunnan vastatavaksi jäisi myös purkukustannuksia.

Myyntivaihtoehdossa kaikki kohteen jäisivät hyötykäyttöön ja tuomaan elinvoimaa kylälle. Valtiokonttorin lainat pitää maksaa ensi vaiheessa pois ja sitten Aralta saa hyvityksen. Lainat näissä kolmessa kohteessa -Valtiokonttori 370.800 e -Kuntarahoitus 30.000 e -Soinin kunta 73.088 e Lainat yhteensä 473 888. Myyntivaihtoehdossa Valtiokonttorin lainat 370.800 e pitää maksaa pois ja niistä annetaan anteeksi 60 % 222.480 e ja tappioksi jää 148.320 e.

Kunnanhallitus pitää parhaana vaihtoehtona, että Kaunishalmeen, Laasalankartanon ja Koivulahden kohteet myydään tarjouksen jättäjille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Soinin kunta omistajana vastaa jäljelle jäävästä tappiosta, max. 251.400 e. Purkuvaihtoehdossa tappio olisi parhaassa vaihtoehdossa n. 100.000 euroa pienempi, mutta purkukustannuksia jäisi maksettavaksi. Nyt kohteet jäävät kylille tuomaan elinvoimaa. Lopullinen tappio selviää, kun myynnit ovat toteutuneet ja on tieto siitä, onko uusia lainojen lyhennyksiä ehditty tehdä. Em. selvitysten perusteella kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon varataan 474.000 euroa, jolla hoidetaan Soinin Vuokratalot Oy:n Kaunishalmeen, Laasalankartanon ja Koivulahden myynteihin liittyvät lainajärjestelyt. Tulopuolelle merkitään Valtiokonttorin lainapalautuksiin liittyviä tuloja 222.500 euroa. Vuonna 2022 Soinin kunta ei enää osallistu Soinin Vuokratalot Oy:n normaalin toiminnan avustamiseen (tähän saakka ollut 50.000 e/vuosi). Osallistuminen mahdollisiin peruskorjauksiin päätetään erikseen. Usein Ara edellyttää avustuksen ehtona samansuuruista omistajan panostusta.

Hyväksyttiin.

Kunnanjohtajan täydennysesityksestä hyväksyttiin myös, että Kukkoparven rivitalojen myyntiaikaa jatketaan. Oheismateriaalina laskelmat kohteista. Lisäksi valtuusto totesi, että Soinin Vuokratalot Oy:n hakemuksesta Valtiokonttori tekee päätöksen lainojen osittaisesta anteeksiannosta eli akordista. Loppuosa lainoista tulee maksaa takaisin. Siten tarvittava määrärahalisäys vuoden 2021 talousarvioon Soinin Vuokratalot Oy:n lainajärjestelyihin on max. 251.500 euroa.

Hyväksyttiin.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI