Soinin kunnanvaltuustossa äänestettiin

0
Soinin kunnantalo

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN TARKENNUS

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi
sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminannasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Vuosikatteen jälkeen satunnaiseksi tuotoksi on kirjattu Kuusiolinna Terveys
Oy:n osakkeiden myynnistä saatu tuotto 1.929.079,92 e ja lopullinen vuoden 2019 tulos on siten 1.862.733,11 e. Ilman osakkeiden myynnistä saatua tuloa tulos olisi jäänyt miinukselle n.66.300 e.
Marjastiina Sorvali pyysi pöytäkirjaan liitettäväksi selvityksen Vuorenmaan vuokrasopimuksen käsittelystä kunnanhallituksessa

Aluksi toimialajohtajat esittelivät tilinpäätöstä 2019 ja sen jälkeen ryhmien edustajat käyttivät puheenvuorot tilinpäätöksestä. Vuoden 2019 toiminta ja
tulos saivat kiitosta, mutta jatkossa epävarmuutta herättää väestön väheneminen ja mm. valtionosuuksien ja verotulojen muutokset.

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen oheismateriaalin mukaisena.
Sen jälkeen puheenjohtaja totesi, että alkaa tili- ja vastuuvapauden käsittely ja kokouksesta poistuivat esteellisenä Hannele Hannula (vt. kunnanjohtaja marras-joulukuussa 2019) sekä kunnanhallituksen jäsenet: Juha-Pekka Keisala, Tapani Akonniemi, Maija-Liisa Keisala, Terho Korpela, Hilkka
Raitanen, Marjastiina Sorvali, Atte Apilasaho ja Rami Puro. Jäävien kunnanhallituksen jäsenten tilalle saapuivat tämän kohdan käsittelyn ajaksi varajäsenet: Maija Rannila, Asko Ämmälä, Leena Valkeus, Taina Mäkelä,
Tero Saarimaa, Arja Lassila ja Jarmo Kataja-aho. Tämän kohdan sihteerinä toimi Kati Tiala. Saija Källi ei myöskään osallistunut tämän kohdan käsittelyyn, koska oli yleislausekejäävi.
Kun puheenjohtaja avasi keskustelun, hän totesi, että tarkastuslautakunta
on esittänyt, että vuonna 2019 virassa olleelle kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle ei tässä vaiheessa myönnetä tili- ja vastuuvapautta. Tilintarkastaja on jättänyt tilintarkastuskertomuksessa avoimen lausuman vastuuvapaudesta keskeneräisen oikeusprosessin johdosta.
Keskustelun aikana valtuutettu Sauli Virtala esitti, että kunnanhallitukselle
ja vuoden 2019 kunnanjohtajille myönnettäisiin vastuuvapaus. Useat valtuutetut kannattivat esitystä, mm. Veijo Jousmäki. Mikko Källi sen sijaan
esitti, ettei tili- ja vastuuvapautta myönnettäisi. Puheenjohtaja totesi, että
asiasta äänestetään.
Nimenhuutoäänestyksen jälkeen Virtalan esitys vastuuvapauden myöntämisestä hyväksyttiin äänin 16-3. Virtalan esitystä kannattivat: Veijo Jousmäki, Markus Väliaho, Maija Rannila, Arja Lassila, Tuula Åkerman, Kristian Keisala, Asko Ämmälä, Kari Laasala, Taru Mäkipelto, Ano Halla-aho, Jarmo Kataja-aho, Taina Mäkelä, Marja-Leena Rinne, Marjut Sillanpää, Tero Saarimaa ja Sauli Virtala.

Pohjaesitystä vastuuvapauden myöntämättä jättämisestä kannattivat: Mikko Källi, Leena Valkeus ja Marja-Elina Puronhaara.
Valtuutetut Marja-Elina Puronhaara ja Mikko Källi jättivät asiasta eriävän
mielipiteen:

Tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan mukaan vastuuvapautta ei tule myöntää keskeneräisen oikeusprosessin vuoksi.
Pöytäkirjan oheismateriaalina tilinpäätös 2019 ja tilintarkastuskertomus.

KOTITALOUSLUOKAN PERUSKORJAUS 2020, MÄÄRÄRAHA

Soinin kunnan talousarvion 2020 investointiosassa on varattu kotitalousluokan korjaukseen varattu 85 000 euroa.
Korjaustöiden alettua havaittiin tarve tehdä tilan laajempi kunnostus, ja
eräitä muutostöitä, joihin ei oltu varauduttu talousarvioita laadittaessa.
Kunnostukseen otettiin mukaan tekstiilityön luokka sekä apukeittiön muutos kouluterveydenhoitajan käyttöön.
Koko rakennuksen salaojitusta ja sadevesijärjestelmiä parannetaan.
Kokonaiskustannukset tulevat olemaan tämän hetkisten arvioiden mukaan
noin 127 500 euroa ja lisää määrärahaa tarvitaan noin 50 000 e.
Vt. tekninen johtaja
Tekninen lautakunta esittää Soinin kunnanhallitukselle, ja edelleen –valtuustolle, että kotitalousluokan peruskorjauksen investointiin varataan lisää
määrärahaa 50 000 euroa.
Tekninen lautakunta
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että kotitalousluokan peruskorjaukseen varataan lisää määrärahaa
50.000 €.
Päätös Hyväksyttiin.
Todettiin, että yhteensä määrärahaa kohteeseen on siten varattu
135.000 €.

Päätös: Hyväksyttiin.

SOININ YHTEISTALON AVUSTUSANOMUS

Soinin kunta tukee Yhteistalon toimintaa talousarviossa 2020 3000 eurolla.
Yhteistalon omistavat Soinin Sisu ja Soinin Nuorisoseura.
Koronatilanteen takia Yhteistalo on joutunut suuriin vaikeuksiin, koska kaikki toiminta on jäissä ja suunnitellut tapahtumat peruttu. Yhteistalon toiminta
on muutenkin ollut ”veitsenterällä” usean vuoden ajan. Pahin ongelma on
10.000 euron vuotuiset lämpölaskut. Lisäksi sähkö- ja vakuutuslaskut ovat
vuositasolla n. 2700 e.
Yhteistalo on merkittävä osa Soinin historiaa. Sen on aikoinaan rakentaneet kaikki kylät yhdessä talkoovoimin. Yhteistalon talotoimikunta anookin
26.5.2020 saapuneella kirjeellä kunnalta ns. koronatukea 6000 e.
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Yhteistalolle myönnetään ns.koronatukea ja sitä varten varataan vuoden 2020 talousarvioon lisää määrärahaa 6000 euroa.
Päätös Hyväksyttiin.

Kvalt 16.6.2020
Päätös Kun puheenjohtaja avasi keskustelun, useat valtuutetut kannattivat kunnanhallituksen esitystä. Sen sijaan Marja-Elina Puronhaara esitti, että lisäavustuksen suuruus olisi vain 2500 e, koska rajoituksia on nyt vapautettu.
Marjastiina Sorvali kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään nimenhuutoäänestyksellä siten, että kunnanhallituksen esitys on
”JAA” ja Marja-Elina Puronhaaran esitys siitä, että avustus on 2500 e, on
”EI”.
Äänestyksessä annettiin 16 JAA ääntä (Mikko Källi, Veijo Jousmäki, Markus Väliaho, Tapani Akonniemi, Atte Apilasaho, Tuula Åkerman, Kristian
Keisala, Juha-Pekka Keisala, Maija-Liisa Keisala, Terho Korpela, Ano Halla-aho, Rami Puro, Hilkka Raitanen, Marja-Leena Rinne, Marjut Sillanpää,
Sauli Virtala)

ja 4 EI ääntä (Saija Källi, Taru Mäkipelto, Marja Puronhaara,
Marjastiina Sorvali), joten puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen esitys tuli hyväksytyksi.
Kunnanvaltuusto merkitsi asiaan ponnen, että v. 2021 talousarvion yhteydessä tarkastellaan v. 2021 avustuksen suuruutta.
Kari Laasala ei Yhteistalon talotoimikunnan jäsenenä osallistunut asian käsittelyyn.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI