Soinin sivistyslautakunnan päätöksiä

0

Soinin kunnan sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 8.5. muun muassa seuraavaa:

Kokouksen alussa kirjaston johtaja Suvi Hokkanen kertoi kirjaston ja kulttuuripuolen kuulumisia.

29 IRTISANOUTUMINEN KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN TYÖSTÄ

Lautakunta myönsi eron Eila Leppälälle koulukäynninohjaajan työstä 1.6.2019 alkaen

30 RUOTSIN JA ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN/VAALIN VAHVISTAMINEN

Englannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaan valittiin Johanna Järvelä ja varalle Heli Manninen.

31 LAAJA-ALAISEN ERITYISOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN/VAALIN VAHVISTAMINEN

Laaja-alaisen erityisopettajan virkaan valittiin Emilia Salo ja varalle Mia Sillanpää.

32 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

1) Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019-2020-hankkeelle varataan määräraha 25.000 euroa ja tuloksi merkitään saatu valtionavustus 20.000 euroa ja siirto 5.000 euroa päiväkotihoidon kustannuspaikalta.

2) Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019-hankkeelle varataan 12.858 euroa, josta tuloksi 9.000 euroa saatu valtionavustus ja 5.251 euroa perusopetuksen kustannuspaikalta.

3) Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin  2019-hankkeelle varataan määräraha 26.251 euroa ja tuloksi saatu valtionavustus 21.000 euroa ja sisäinen siirto 5.251 euroa perusopetuksesta.

33 VARHAISKASVATUKSEN HENKILÖSTÖASIAT

Sivistyslautakunta hyväksyy kahdon lastenhoitajan määräaikaisen työsuhteen jatkamista 31.7.2019 saakka

SIVISTYSTOIMEN TOTEUMA 1.1.-31.3.2019

Merkittiin tiedoksi.

37 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

  • Kansalaisopistolta kysytään englannin kielen kurssia järjestettäväksi Soiniin.
  • Kutsutaan kansalais- ja musiikkiopiston rehtorit vierailulle Soiniin.
  • Kuntotilojen pukuhuoneeseen kaivataan lisää pistorasioita.
  • Seurakunta on esittänyt yhteisen kasvatusfoorumin järjestämistä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, sekä nuorten kanssa. Pohdittaisiin yhdessä sitä, mitä soinilaisille lapsille ja nuorille yhteistyössä tarjottaisiin. Tavoitteena on avoin keskustelu ja suunnittelu, ettei samalle kohderyhmälle järjestettäisi päällekkäisiä harrastuksia/tapahtumia. Kasvatusfoorumin alustava ajankohta on syyskuussa 2019.
  • Kunnanjohtaja kertoi lopuksi Luonto- ja erämessujen kuulumiset.
Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI