Soinin teknisen lautakunnan päätöksiä

0
Soinin kunnantalo

Soinin kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 24.9. muun muassa seuraavasti:

LAUTTOPURON RUOPPAAMINEN

Soinin kunnalta on haettu lupaa puron ruoppaamiselle kunnan omistamalla maalla. Hakijan tontti rajoittuu kunnan omistamaan maa-alueeseen puron varressa. Hakija suorittaisi ruoppauksen omakustanteisesti. Puron ranta on liitteenä olevan kuvan mukaisesti kaisloittunut ja puskittunut.

Kohteessa on tehty tarkastuskäynti kunnan toimesta ja tarkastuksessa on huomattu kunnallistekniikan kulkevan lähellä haettua aluetta.

Tekninen lautakunta puoltaa hakijan esitystä ruoppaamisesta. Hakijan tulee hakea vaadittavat ruoppausluvat ELY-keskukselta. Lautakunta edellyttää, että hakija vastaa ruoppaamisen kustannuksista.

MAA-AINESTENOTON LUPAHAKEMUS SOININ KUNINKAANJOEN KYLÄN TILALLA PÄLVIHARJU

Tero Sauna-aho hakee jatkolupaa maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen. Lupahakemus on tullut vireille 14.06.2020.

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

TEKNISEN TOIMEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2021

Tekninen lautakunta kävi talousarvioesityksen läpi ja esittää talousarvioesityksen tässä muodossa kunnanhallituksen käsittelyyn.

PUUKAUPPATARJOUS SOININ KUNTA

MHY Soini on vertaillut tarjouksia puutavaran kaupasta. Tarjouksen antoivat Keitele Forest Oy, UPM-Kymmene Oyj, Metsäliitto Osuuskunta.

Tekninen johtaja esitti Metsänhoitoyhdistyksen suosituksen mukaisesti, että puukauppa tehdään Keitele Forest Oy:n kanssa. Perusteena korkein annettu hinta-arvio.

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen.

LAITOS- JA TOIMITILAHUOLTAJAN VALINTA

Laitos- ja toimitilahuoltajan toimen haku on ollut avoimena 17. –31.8.2020 kunnan sähköisellä ilmoitustaululla, Kuntarekry ja Mol.fi -palvelussa. Hakuaikana toimea haki 8 hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa.

Tekninen johtaja esitti haastatteluryhmän yksimielisen esitykseen pohjautuen, että laitoshuoltajan tehtävään valitaan Pirita Ahopelto. 

Hyväksyttiin.


 

 

 

 

JÄTÄ KOMMENTTI