Sote-rakenneuudistus on käynnistynyt Etelä-Pohjanmaalla

0

Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke on käynnistynyt

Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Etelä-Pohjanmaalla -hanke (sote-rakenneuudistus -hanke) on käynnistynyt lokakuulla 2020. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Hankkeessa on mukana kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat ja sote-kuntayhtymät sekä Isonkyrön kunta. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää maakunnan järjestämistehtävää, ohjausta ja tuottamisen toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Hankekokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Vapaaehtoisen alueellisen valmistelun ja hankekoordinaation tavoitteena on, että alueella on yhtenäisemmät järjestämistehtävään liittyvät palvelurakenteen ja ohjauksen toimintamallit.
  2. Johtamisen ja ohjauksen kehittämisen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoa ja palvelukokonaisuuksia johdetaan ja ohjataan tiedolla johtamisen keinoin ja strategisesti alueen erityispiirteet huomioiden.
  3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla: tavoitteena on, että alueella on toimivia palveluprosesseja, joissa sähköisiä asiointipalveluja sekä digitaalisia työvälineitä hyödynnetään oleellisena osana toimintaa.

Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hankkeessa työskentelee hankejohtaja Päivi Leikkolan lisäksi asiantuntijat Anne-Mari Lahdensuo (palvelukokonaisuudet, palveluketjut ja asiakaspalaute), Tiina Paganus (tiedon tuottaminen ja valvonta), Unto Raunio (päihde- ja mielenterveystyö), Anne Saarijärvi (tiedon tuottaminen), Tarja Tenkula (hyvinvointi ja terveyden edistäminen) sekä viestintä- ja hallintosihteeri Miska Kaihlamäki.

Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus -hanke tekee yhteistyötä Seinäjoen kaupungin hallinnoiman Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kanssa. Tavoitteena on hallitusohjelman mukainen yhtenäinen sote-hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan alue osallistuu Hämeen liiton hallinnoimaan yhteistyöaluetasoiseen, maakuntien väliseen kehittämistyöhön. Hankkeen nimi on ”Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä riippumattoman alueellisen tuotannonohjauksen kehittäminen”.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI