Suojelupoliisin raportti terrorismin kasvusta 2019

0
Supo Ratakadulla Helsingissä
AA-KANNUS_mini

 TERRORISMIN UHKA SUOMESSA

Terrorismin uhka säilyy lyhyellä aikavälillä neliportaisella asteikolla tarkasteltuna todennäköisesti tasolla 2 eli kohonnut. Uhkaan keskeisesti vaikuttava tekijä on vierastaistelijoiden mahdollinen paluu Syyrian ja Irakin konfliktialueelta Suomeen.

Maassamme esiintyy merkittävää terrorismin tukitoimintaa, mutta Suomi ei näyttäydy ensisijaisena terrori-iskujen kohdemaana. Suojelupoliisi on tunnistanut ryhmiä ja henkilöitä, joilla on motivaatio ja kyky toteuttaa terrori-isku.

Mitkä ovat uhat?

Merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta. Terroristijärjestö ”Islamilainen valtio” (ISIL) kannattajineen on edelleen maailmanlaajuinen uhka, ja se pyrkii kehittämään uusia taktiikoita iskujen toteuttamiseksi. Terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden lukumäärä on noin 390. Kohdehenkilöiden määrä jatkaa kasvuaan.

Yhteydet kansainvälisesti

Kohdehenkilöiden yhteydet kansainväliseen terrorismiin ovat lisääntyneet, ja yhä suurempi osa heistä on osallistunut aseelliseen toimintaan tai vastaanottanut terroristista koulutusta. Keskeisiä terrorismin uhkaan ja kohdehenkilöiden lukumäärän kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat kotoperäisen radikalisoitumisen lisääntyminen sekä Syyrian ja Irakin konfliktin heijastevaikutukset Suomeen. Lyhyellä aikavälillä keskeinen terrorismin uhkaan vaikuttava tekijä ovat mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat.

ARVIO:

Terrorismin uhka säilyy lyhyellä aikavälillä neliportaisella asteikolla tarkasteltuna todennäköisesti tasolla 2 eli kohonnut. Merkittävimmän uhkan muodostavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät, jotka saavat motivaationsa radikaali-islamistisesta propagandasta, sekä mahdolliset konfliktialueelta palaavat vierastaistelijat


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI