Taimiteko – Soinissa työllistyy kahdeksan nuorta

0
Oma artikkelimainoskamppis kevät2021

Yli 200 nuorta työllistyy puuntaimia istuttamalla kesällä 2020 – heistä 8 työllistyy Soinissa. 4H-järjestön Taimiteko-toimintamalli laajentuu kesällä 26:een kohteeseen ja 20:en yhdistyksen toiminta-alueelle eri puolella Suomea. Lähes 170 000 puuntaimea yli 80:an hehtaarin maa-alueille istuttavat alle 18-vuotiaat suomalaisnuoret, jotka saavat kesäkuisesta istutusurakastaan arvokasta kesätyökokemusta. Soinissa Taimiteko-istutuksista vastaavat Soinin 4H-yhdistyksen nuoret.

Viime vuonna startannut ja suuren suosion saavuttanut Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamalli jatkuu tänä kesänä, kun nuoret istuttavat puuntaimia eri puolille maatamme. Taimien istuttaminen on ilmastoteko, ja samalla se tarjoaa nuorille kesätyökokemuksen.

– Taimien istuttajiksi palkkaamme yli kaksisataa paikallista nuorta. Tavoitteemme on istuttaa tänä kesänä 83 hehtaaria metsää 26 kohteeseen. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää, kertoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Paikalliset 4H-yhdistykset ovat vastuullisia työnantajia

Paikalliset 4H-yhdistykset ja heidän palkkaamansa nuoret toimivat käytännön istutustöiden toteuttajina. Yhdistykset toimivat nuorten vastuullisina työnantajina, sillä kaikille tehdään kirjallinen työsopimus ja nuoret kuuluvat työsuojelulainsäädännön piiriin.

Nuoret koulutetaan ja perehdytetään työhön ja työturvallisuudesta pidetään huolta huomioiden myös koronaviruksen mukanaan tuomat vaatimukset. Toiminnan tavoitteena on ansiomahdollisuuksien lisäksi hyvien työelämätaitojen edistäminen ja opettaminen nuorille. Nuoret saavat istutustyöstä urakkapalkan.

Suurin osa kesällä 2020 istutettavista taimista istutetaan Vapo Oy:n Suomen 4H-liitolle lahjoittamille maa-alueille. Kyseessä on turvetuotannosta poistuneita maa-alueita, joille soveltuu parhaiten istutettavaksi puuksi mänty.

Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. 4H:n Taimiteko-toiminnan hiilikompensaatioluvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin.

Nuoret voivat purkaa ilmastohuoltaan konkreettisin tavoin Taimiteossa

Metsittäminen tarjoaa kesätyömahdollisuuksia monille nuorille eri puolilla Suomea, sillä 4H:n Taimiteko-toimintamallissa taimia istuttavat alle 18-vuotiaat, pääosin yhdeksännen luokan päättävät nuoret. Taimiteon kautta eri organisaatiot voivat kompensoida omasta toiminnastaan aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä lisätä Suomeen hiilinieluja.

– Nuorten huoli ilmastosta on aiheellinen. Mietimme, miten voisimme parhaiten 4H:ssa auttaa ympäristötyössä. Taimiteossa vastuullisuus toteutuu ympäristöasian lisäksi myös nuorten työllistymisenä. Samalla se alleviivaa sloganiamme “Tekemällä oppii parhaiten”. Toivon mukaan Taimiteko herättää myös nuorissa kiinnostusta metsäalaa kohtaan. Tässä toimintamallissa kaikki voittavat, Alakoski jatkaa.

Taimiteko sai alkunsa vuonna 2019 Nuoret ilmastotöissä -hankkeen pohjalta. Taimiteko on 4H:lle luontainen keino edistää tärkeinä pitämiään teemoja, kuten kestävää kehitystä, luonnon monimuotoisuutta ja nuorten työllistymistä. Nyt istutettavista Taimiteko-metsistä kasvaa vuosien ja vuosikymmenten mittaan oppimisympäristöjä 4H:n toiminnassa mukana oleville lapsille ja nuorille.

Soinissa Taimiteko-istutuksista ja paikallisten nuorten työllistämisestä vastaa Soinin 4H-yhdistys. Taimia istutetaan Parviaisen kylällä, Porrassuolla 4.-5.6.2020 ja istutukset työllistävät paikallisesti 8 nuorta.


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI