Talousarvio 2019 | Alajärven palvelutuotanto laajenee Lappajärvelle – Uusi paloasema viimeinen isompi investointi

0
Alajärven kaupungintalo (Kuva:Jukka Ketonen/K-Media)

Alajärven kaupungin talousarvion laadintaan vuodelle 2019 on merkittävimmin vaikuttanut Lappajärven kunnan liittyminen perusturvan palvelutuotantoon. Lisäksi haasteena on ollut muun muassa palvelutuotantoon liittyvien toimintamenojen kasvu. Hallintokunnille on edelleen annettu tiukat määräraharaamit ja näitä tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2019 alusta. Voimakkaiden investointivuosien jälkeen katseet siirtyvät vapaa-ajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen. .VIDEO! 

 

Kaupungin ylintä johtajistoa oli kertomassa talouden ennusteista vuodelle 2019 (JK/jpnews.fi)

Käyttötalous
Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa. Käyttötaloudessa toimintakate on 62,3 M€ ja kasvaa 0,8 M€. Verotulot kasvavat 4,9 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Hieman piristyneen taloustilanteen ansiosta verotulojen ennustetaan kasvavan jo kuluvana vuonna. Valtionosuudet laskevat 0,3 % (105.951 €) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi. Toimintatuotot kasvavat 13,5 M€ kuten myöskin toimintakulut 14,3 M€. Tilikauden tulos vuodelle 2019 on arvioitu 1,2 M€ alijäämäiseksi.

Investoinnit
Alajärven kaupungin investoinnit ovat vielä vuosille 2019−2020 mittavat.

Vuonna 2019 arvioidaan käynnistyvän uutena investointikohteena paloasema. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat suunnitelmien tässä vaiheessa 4,7 M€ ja toteutus kaksivuotinen. Vuoden 2019 kustannusten arvioidaan olevan 1,2 M€ ja vuodelle 2020 jää 4,6 M€.

Monitoimihallin rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2018 ja halli on suunniteltu palvelemaan laajoja tiloja vaativia liikuntamuotoja, kuten lento- ja koripalloa sekä salibandya. Suuren ja korkean salitilan ja 280 katsomopaikan vuoksi se soveltuu erinomaisesti myös muille urheilulajeille ja yleisötapahtumille. Monitoimihallin on arvioitu valmistuvan syksyllä 2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 5,1 M€. Vuodelle 2019 on varauduttu 2,8 M€:n rakentamiskustannuksiin ja 250.000 euron ensikertaisen kalustamisen hankintaan.

Myös kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen on käynnistynyt elokuussa 2018 ja hanke valmistuu toukokuussa 2019. Kokonaiskustannukset ovat noin 1,5 M€ ja hankkeeseen saadaan valtionosuutta n. 450.000 € sekä korkotukilainaa. Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan 875.000 €:n kustannuksiin.

Vuonna 2016 alkanut terveyskeskuksen peruskorjauskohde päättyy 2019 ja määrärahavaraus on 680.000 euroa. Peruskorjaus sisältää ulkopuolen julkisivun korjauksen ja katoksen rakentamisen, alueen pihatöitä ja päällystämistä. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 5,0 M€ ja peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan kesällä 2019.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 1,3 M€:lla ja summa sisältää terveyskeskuksen peruskorjausmenoja 0,56 M€. Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä 0,66 M€. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat 360.000 euroa.

Lainakanta
Alajärven kaupungin lainakanta nousee hieman vuoden 2018 aikana 23,6 M€:oon, mutta investointien myötä 2019 27,9 miljoonan euron tasolle (n. 2.860 eur/as.) ja edelleen vuonna 2020 33,7 M€:oon (n. 3.465 eur/as.).

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen:

– Alajärven kaupungin suuret investoinnit valmistuvat ja uuden pelastuslaitoksen rakentaminen saadaan käynnistettyä vuoden 2019 aikana. Suurten investointien jälkeen Alajärven palvelurakenneverkko on kunnossa, eikä isompia investointeja pitäisi olla tulossa. Alajärven kaupungin vahva päämäärä on olla itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan, kulttuurin ja lähipalveluiden kaupunkikeskus. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Alajärvellä on tehty mittavia investointeja. Näiden investointien jälkeen Alajärven kaupungin palvelurakenteet ovat Suomen kärkeä verrattuna vastaavankokoisiin ja osin isompiinkin kaupunkeihin. Alajärvellä on hyvä positiivinen meininki, joka näkyy myös useissa alueen yrityksissä. Investointien jälkeen pääsemme kehittämään palvelutuotantoa ja toimintatapoja tehokkaammiksi ja paremmin kaupunkilaisia palveleviksi.

KATSO VIDEO!

KAUPUNGIN TIEDOTUSTILAISUUDESSA PAIKALLA OLIVAT KERTOMASSA JA VASTAAMASSA:

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, talousjohtaja Tapani Kotanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Palmu sekä valtuuston puheenjohtaja Antti Joensuu.

Kuvaus/editointi: Jukka Ketonen/ jpnews.fi

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 10.12.2018.

 


 

JÄTÄ KOMMENTTI