Titta Väänänen vahvasti ehdolla Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston rehtorin virkaan

0
AA-OULU_mini

Sivistyslautakunta on kuluvan vuoden tammikuun viimeisenä päivänä myöntänyt Aulis Hautamäelle eron Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston rehtorin virasta Vapun päivästä alkaen ja julistanut samalla viran täytettäväksi ajalle 1.5.2019-31.7.2020. Avoinna olevaa sijaisuutta haki määräaikaan mennessä yhdeksän henkilöä.

Alajärven kaupungin hallintosäännön mukaan kansalaisopiston rehtori on sivistystoimen alainen vastuuviranhaltija ja edelleen sääntöjen mukaan vastuuviranhaltijat valitsee asianomainen lautakunta

Haastattelut

Haastattelukutsun Alajärven sivistystoimelta saivat Leila Kyngäs-Teeriniemi, Maria Neulaniemi, Sari-Maarit Peltola ja Titta Väänänen. Sari-Maarit Peltola perui kuitenkin haastatteluajan.

Alajärven sivistyslautakunnan valitsemaan työryhmään kuuluivat lautakunnan puheenjohtaja Juha Hauta-aho, lautakunnan varapuheenjohtaja Tuomo Tallbacka, sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto ja sivistystoimen talouspäällikkö Merja Hannulabacka-Mäki, jotka haastattelivat valituksi tuleet hakijat 22.3.2019.

Haastattelujen ja asiakirjojen vertailun perusteella haastatteluryhmä esittää yksimielisesti valittavaksi Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston määräaikaiseen virkaan KM Titta Väänäsen ja varalle KM Leila Kyngäs-Teeriniemen. Molemmilla hakijoilla on ryhmän mukaan sellainen taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jota viran ansiokas hoitaminen vaatii.

Asiaa valmistellut sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto esittää, että Alajärven sivistyslautakunta päättää valita Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston rehtorin määräaikaiseen virkaan ajalle 1.5.2019 – 31.7.2020 KM Titta Väänäsen.

Varalle valitaan KM Leila Kyngäs-Teeriniemi.

Virantäytössä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Alajärven sivistyslautakunta käsittelee asiakokonaisuutta kokouksessaan keskiviikkona 10.4.


 

PTV-viinimyymälä_250620

JÄTÄ KOMMENTTI