Tutkimus | Turkistuotanto on elintärkeää tietyissä kunnissa

0
AA-OULU_mini

Pellervon taloustutkimuksen raportin mukaan turkiselinkeinolla on useissa kunnissa tärkeä merkitys verotulojen muodostumisessa. Tutkimus on toteutettu tarkastelemalla vahvistettujen tilinpäätösten verotietoja. Miljoonien eurojen verotulot pitävät osaltaan huolta useiden Pohjanmaan kuntien taloudesta. Suurimman suhteellisen hyödyn on saanut Uusikaarlepyy, jossa parhaimpina vuosina noin 20 prosenttia verotuloista on tullut turkiselinkeinon kautta.


Kymmenen suomalaista kuntaa saa yli neljä prosenttia verotuloistaan turkiselinkeinon kautta joko suoraan tai välillisesti. Kaikkiaan turkistuotanto on Suomessa keskittynyt 20 kuntaan, jotka sijaitsevat Pohjanmaalla Vaasan ja Raahen välillä. Turkisalan tuottamien verojen määrää ja jakautumista eri verolajeihin on nyt tutkittu Pellervon taloustutkimuksen toimesta.

– Vuosi 2011 oli tarkastelujakson paras vuosi, ja tuolloin alan kokonaisverotus oli lähes 60 miljoonaa euroa. Heikoin vuosi jaksossa oli 2009, mutta tuolloinkin veroja kerättiin 16 miljoonaa euroa. Osuus ei ole suuri koko maan budjetissa, mutta näiden 20 kunnan tuloissa summat ovat merkittäviä, sanoo tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen Pellervon taloustutkimuksesta.

Turkistuotannon maakunnallinen merkitys korostuu, koska ydintuotantokunnat ovat naapureita keskenään. Ala on tunnetusti suhdanneherkkä, mutta kuntien verotuloihin asti maailmankaupan heilahdukset eivät näy samassa mittakaavassa.

– Yrittäjien saamien tulojen määrä alalla vaihtelee, ja siihen nähden kunnallisverokertymä on ollut tasaista. Tähän on syynä se, että rehukustannukset ja palkkauskulut pysyvät suurin piirtein samoina myös huonoina vuosina. Tällöin myös verottaja saa osansa, toteaa Pyykkönen.

Tuotantoon käytetyt panokset, eli lähinnä rehu, on pääosin kotimaista, samoin työvoima. Tulot puolestaan muodostuvat lähes kokonaan viennistä. Kauppataseen näkökulmasta katsottuna turkiselinkeinon hyötysuhde on siis erinomainen.

– Lähes mihin tahansa toimialaan verrattuna turkiselinkeinon kotimaisuusaste on korkea, Pyykkönen sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että turkiselinkeinon verot maksetaan Suomeen – niin yrittäjien itsensä maksamat verot kuin tuotantopanosten hankintojen kautta välillisesti maksetut verot. Veroparatiiseihin ei tuloja viedä.

Turkistuottajat eivät yllättyneet

Voidaan todeta, että parhaimpina vuosina turkiselinkeinon merkitys on ollut esimerkiksi Uudellekaarlepyylle suurempi kuin Nokian verotulojen osuus aikoinaan Salossa.

– Meitähän tämä tieto ei yllättänyt, sanoo viestintäjohtaja Max Arhippainen Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry.:stä.

Arhippaisen mukaan oli kuitenkin tärkeää teettää nyt valmistunut tutkimus, sillä julkisuudessa turkisalan vastustajat esittelevät toistuvasti perättömiä väitteitä, joiden mukaan turkisalan taloudellisista merkitystä tietoisesti vähätellään ja suorastaan vääristellään.

– Turkisalan yrittäjien omat tulot heilahtelevat, mutta heidän maksamiensa palkkojen ja tuotantopanosten synnyttämien verojen osuus kunnissa on merkittävä sekä hyvinä että huonoina vuosina. Lisäksi on hyvä pitää mielessä, ettei valtio sen paremmin kuin EU:kaan tue millään tavalla turkiselinkeinoa, lukuun ottamatta lomitustukea ja vastaavaa pientä investointitukea kuin mitä muutkin perustuotantoalat saavat. Turkisala on erittäin markkinaehtoinen ala, Arhippainen sanoo.

S-market_Soini160620

JÄTÄ KOMMENTTI