TUTKIMUS | Yleinen asevelvollisuus maanpuolustuksen selkäranka

0
Porin Prikaatin kranaatinheitinkomppaniaa Länsi 2011 -harjoituksessa. (Kuva: Puolustusvoimat)

Reilusti yli puolet suomalaisista pitää yleistä asevelvollisuutta Suomen maanpuolustuksen suurimpana vahvuutena, kertoo Reserviläisliiton tuore kyselytutkimus.

Armeijaikäisten nuorten mielestä suurin vahvuus on maanpuolustustahto, jonka varaan vanhempi väestönosa laskee vähemmän. Tätä mieltä oli kaksi kolmasosaa kyselytutkimukseen vastanneista nuorista. Kaikkien suomalaisten mielestä puolustuksemme suurin vahvuus on yleinen asevelvollisuus. Tulokset ilmenevät Reserviläisliiton teettämästä tutkimuksesta.

– Suomessa maanpuolustustahto on viime vuosia lisääntynyt. Positiivista on se, että varsinkin nuoret näkevät maanpuolustustahdon erittäin tärkeänä. Kiinnostus maanpuolustusasioihin näkyy myös siinä, että Reserviläisliitto on noussut tunnetuimmaksi maanpuolustusjärjestöksi ja, että jäsenmäärämme on kasvanut nopeasti, kertoo Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg.

Itä-Suomi arvostaa yleistä asevelvollisuutta, lännessä korkein maanpuolustustahto

Tutkimus osoitti myös alueellisia eroja: eteläsuomalaiset arvostivat liittoutumattomuutta muita suomalaisia enemmän. Itäsuomalaiset puolestaan arvostivat muuhun Suomeen verrattuna enemmän yleistä asevelvollisuutta ja sotilaallista yhteistyötä muiden valtioiden kanssa. Pohjoissuomalaiset pitivät muihin verrattuna korkeammassa arvossa reserviläisten suurta määrää ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Länsisuomalaiset kokivat maanpuolustustahdon suurempana vahvuutena kuin muualla asuvat suomalaiset.

– Kyselyssä ilmeni alueellisia eroja vahvuuksien välillä mutta selvästi eniten prosentteja valtakunnallisesti keräsivät yleinen asevelvollisuus ja maanpuolustustahto. Suomalaiset eivät juuri näytä pitävän vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja -koulutusta puolustuksemme tärkeänä voimavarana, vaikka esim. vapaaehtoisen maanpuolustuksen kursseille osallistuu vuosittain enemmän reserviläisiä kuin Puolustusvoimien kertausharjoituksiin, kummastelee Nyberg.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö jakaa mielipiteet

Kolmannes suomalaisista haluaisi edelleen ylläpitää omaa ja itsenäistä puolustusta. Toinen kolmannes on puolestaan sitä mieltä, että Pohjoismaiden puolustusta tulisi yhdistää. Kyselyyn vastanneista suomalaisista vain pienen osan mielestä Suomen tulisi liittoutua Ruotsin kanssa tai, että Suomen tulisi ylläpitää yhteistä sodan ajan kalustoa muiden pohjoismaiden kanssa.

– Esitimme vastaavan kysymyksen myös Reserviläisliiton jäsenille. Muuten vastaukset olivat samansuuntaisia kuin tässä kyselyssä mutta suurin ero oli näkemyksissä kalustohankintojen osalta. Reserviläiset suosivat ensisijaisesti pohjoismaiden yhteisiä kalustohankintoja, joita viime lokakuun jäsenkyselymme mukaan kannattaa yli kolmannes, Nyberg jatkaa.

……………………………………………………………………………………………..

Innolink Research Oy selvitti Reserviläisliiton toimeksiannosta suomalaisten näkemyksiä Suomen maanpuolustuksen vahvuuksista ja pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämisestä sekä liiton tunnettuutta. Tutkimus toteutettiin tammikuussa 2016. Tutkimuksen tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla helmikuussa 2016.  Kokonaisvastaajamäärä tutkimuksessa oli 506 henkilöä. Tulosten virhemarginaali on 4,4 prosenttiyksikköä 95 % luottamustasolla.

JÄTÄ KOMMENTTI