Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 8.2. kokouksesta

VALTUUSTON KOKOUKSEN 14.12.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 14.12.2020 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

KUNTAVAALIT 2021 / VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

Kunnanhallitus valitsee vuoden 2021 kuntavaaleja – Vimpelin äänestysalueen vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan – asettaa vaalitoimikunnan, valitsee vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN KUNNAN TOIMIPISTEISIIN

  1. Vimpelin kunnan kesätyöntekijöiden työsuhteen ehdot määräytyvät ”Kunta-alan tutustu työelämään ja tienaa” –harjoittelumallin mukaisesti. 2. Kesätyöpaikat 20 kpl laitetaan avoimeen hakuun ja ilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä, työvoimahallinnon sivuilla sekä tiedotetaan Vimpelin kouluille sekä nuorisotoimeen.

Hyväksyttiin.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISEN TUKI VUODELLE 2021

Kunnanhallitus päättää, että kesätyötukea yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille maksetaan kesätyöpaikan järjestämisestä vimpeliläiselle nuorelle seuraavin ehdoin: 1. Tukea maksetaan yritykselle, yhdistykselle ja yksityisille, joka työllistää kesätyöhön Vimpelin kunnan alueella Vimpelissä kirjoilla (1.1.2021 olevan nuoren; 2. Tuki on 190 euroa / 2 viikkoa (yksi tukijakso / kesätyöntekijä, tuki edellyttää vähintään kahden viikon kesätyösopimusta) ajalla 1.5.- 31.8.2021 toteutuneista kesätyöpaikoista; Tukeen on oikeus myös, mikäli yksittäisistä tunneista / päivistä muodostuu vähintään 60 tunnin työpanos (esim. nurmikonleikkuu yksityisille) ajalla 1.5.- 31.8.2021; 3. Työllistettävät nuoret ovat vuosina 1997-2005 syntyneitä (täyttävät tänä vuonna 16-24 vuotta); 4. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään ko. alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen palkka + lakisääteiset sosiaali- ja eläkemaksut tai palkka vähintään 6,10 euroa / tunti/+ sivukulut, työaika vähintään keskimäärin 6 h / päivä; 5. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityslomaketta vastaan, tilityslomakkeen liitteeksi tulee toimittaa kesätyöntekijän kanssa laadittu kirjallinen työsopimus = ehto tuen maksamiselle; 6. Työsuhteessa on noudatettava kunkin alan olemassa olevia työehtosopimuksia sekä työsuojelulainsäädäntöä; 7. Tukea voidaan maksaa myös yrittäjän perheenjäsenistä (enintään 1 henkilö/yrittäjä); tukea ei myönnetä yksityishenkilölle oman perheenjäsenen palkkaukseen 8. Samalle yrittäjälle / yhdistykselle / yksityiselle maksetaan tukea enintään kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kesällä 2021 poikkeuksena, että 4H-yhdistykselle annetaan tukea viiden kesätyöntekijän palkkaamiseen 9. Mikäli kunta ei pysty suoraan kesätyöllistämään nuoria, voidaan tukeen varatun määrärahan lisäksi käyttää palkkaukseen varatusta määrärahasta säästyvää määrärahaa. Hakemus kesätyötuesta tulee toimittaa viimeistään 31.3.2021 klo 15.00 mennessä. Lomake julkaistaan kunnan nettisivuilla ja niitä on saatavilla myös kunnanvirastolla. Myöhässä saapuneille hakemuksille voidaan tukea myöntää saapumisjärjestyksessä, mikäli määrärahaa riittää.

Hyväksyttiin.

KIINNITYSTEN VAPAUTTAMINEN JA PALAUTTAMINEN / VIMPELIN LÄMPÖ OY

Kunnanhallitus päättää vapauttaa ja palauttaa Vimpelin Lämpö Oy:lle seuraavat kirjalliset panttikirjat: KL:3092,3093,3094,3095 sekä KL:2145,2146,2147 ja 2148 ja yrityskiinnitykset 2001/004234K nro:t 1, 2, 3 liitteineen.

Hyväksyttiin.

EUROSTERI II -HALLI

Kunnanhallitus päättää antaa vastatarjouksen Eurosteri Oy:lle jatkoneuvottelua varten. Kunnanhallitus päätti antaa Eurosteri Oy:lle vastatarjouksen.

 

OSAKKEEN MYYNTI / ASUNTO OY VIMPELIN RAUHALANRINNE, AS SIRPPITIE 3 B1

Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Rauhalanrinne III, osakkeet nro:t 336 – 452, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan osoitteessa Sirppitie 3 B 1, Mika Kyrönlahdelle kokonaishintaan 10 875 €.

Hyväksyttiin

TÄYTTÖLUPA RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN TOIMEEN

Kunnanhallitus myöntää tekniselle toimelle luvan täyttää yksi ravitsemistyöntekijän kokoaikainen toimi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, sijoituspaikka työsuhteen alussa Toimelan keittiö.

 Hyväksyttiin.

SAATAVIEN POISTOT

Kunnanhallitus päättää, että 1. epävarmat saatavat poistetaan vuoden 2020 kirjanpidosta. Saatavat ovat yhteensä 2 723,96 euroa. Perintä jatkuu jälkiperinnässä. 2. poistetaan vuoden 2020 kirjanpidosta konkurssien johdosta lopullinen jäljelle jäänyt saatava 83 961,51 euroa ja muu lopullisesti poistettava saatava 58,30 euroa.

Hyväksyttiin.

 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI