Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 13.5.

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.5. seuraavaa:

Eronpyyntö luottamustoimesta / Seppo Tuomisalo

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Seppo Tuomisalolle myönnetään ero Vimpelin kunnanvaltuuston jäsenyydestä.

Khall              Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 puheenjohtajan ja I ja II varapuheenjohtajan.

Khall              Hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen valinta toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudelle 1.6.2019 – 31.5.2021 kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan.

Khall              Hyväksyttiin.

Tekojääradan rakentaminen

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tekniselle toimelle annetaan valtuudet tekojääkentän rakennustöiden aloittamiseen siten, että aikataulu noudattaa valtionavustusehdoissa mainittua aikataulua.

Khall              Hyväksyttiin.

Kuntalaisaloite / Tietotekniikan hyödyntäminen vanhustenhoidossa / Vimpeli

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan selvityksen.

Khall              Hyväksyttiin.

Kunnan viestintä ja tiedottaminen

Kunnanhallitus päättää

1) että, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistaan ja pöytäkirjaan merkitään kaikkien pykälien kohdalle viranhaltija, joka asian tiedottamisesta vastaa ja

2) kunnanhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallinto- ja talousjohtaja

3) sekä kehottaa teknistä lautakuntaa päättämään asiakirjan antamista koskevan ratkaisuvallan käytön oman toimielimensä osalta.

Khall              Hyväksyttiin.

Tulosraportti 1.1.-31.3.2019

Kunnanhallitus merkitsee tulosraportin ajalta 1.1.-31.3.2019 tietoon saatetuksi ja toimittaa sen tiedoksi valtuustolle.

Khall              Hyväksyttiin.

Vieresniemen alueen isännöinti / toukokuu – syyskuu

 1. Vimpelin Karavaanarit hoitavat alueen isännöinnin kesäkaudella (toukokuu-syyskuu).
 2. Isännöinti velvoittaa karavaanareita huolehtimaan alueen kunnosta ja siisteydestä.
 3. Karavaanarialueen maksu on Vimpelin karavaanareille 100 euroa / kausi, lisäksi käyttösähkö mittarin mukaan (isännöinti, alueen kunnossapitoa).
 4. Karavaanarit pitävät saunan lämpimänä joka päivä kesäkaudella klo 16.30-20.00 välisenä aikana, jolloin mm. kuntalaiset voivat tulla saunomaan Vieresniemeen.
 5. Isännöintiin kuuluu saunan päivittäinen puhdistus. Kunta huolehtii saunan ja muiden tilojen viikkosiivouksesta.

Asiasta laaditaan erillinen sopimus Vimpelin Karavaanareiden kanssa. Sopimus tarkastetaan kauden päätyttyä ja siihen tehdään mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Khall              Hyväksyttiin.

Vieresniemen käyttömaksut

 1. Karavaanarialue, (9 paikkaa):
 • 160 euroa / kausi (touko-syyskuu) + sähkö mittauksen mukaan
 • aluetta isännöivälle kausimaksu on 100 euroa + sähkö mittauksen mukaan (laaditaan erillinen sopimus)
 • vuorokausimaksu alueelle 20 euroa (sis. sähkön)
 • pitkäaikaisen vaunupaikan vuokraajalle joka 5. päivä on ilmainen
 1. Saunamaksu:
 • tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin yleisvuorot, talvikaudella (lokakuu-huhtikuu) kertamaksu 3 € / henkilö
 • kesäkaudella (touko-syyskuu, ma – su) kertamaksu on 3 euroa /henkilö
 • tilauksesta 70 euroa/kerta (max. 4 tuntia),
 • saunan lämmityksestä huolehtii varauksen tehnyt

Uudet käyttömaksut tulevat voimaan 7.6.2019.

Khall              Hyväksyttiin

Valtuustoaloite lapsiperheiden tukemiseksi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle:

 1. tiedoksi asukaskehitystä tukevista jo toimeenpannuista toimenpiteistä seuraavaa:
 2. palvelut: hyvät ja toimivat päivähoitopalvelut, lisäresurssit vuoden 2019 talousarviossa lapsiperheiden palveluihin, perusopetuksessa pienet ryhmäkoot, lukiopalvelut, joissa kuitenkin mahdollisuus laajaankin opetustarjontaan yhteistyön kautta, omatoimikirjasto, kansalaisopiston palvelut, vanhusten ajanmukaiset hoivapalvelut sekä palveluasumisessa että kotihoidossa, vapaa-ajanpalvelut: lapsille ja nuorille ilmaiset salivuorot ja kaikille ilmaiset ulkoliikuntapaikat, leikkipuistojen kunnostus ja kalustus ajanmukaisiksi, yleisten uimarantojen kunnostus
 3. asuminen: vuokra-asuntokannan tason nosto, tonttikampanja, laaja ja kattava vesi- ja viemäriverkosto
 4. toimeenpantavaksi seuraavat toimenpiteet:
 5. järjestetään uusien, kuntaan muuttaneiden asukkaiden tervetuliaistapaaminen, kunnan lahja ja tiedottaminen kunnan palveluista
 6. vauvaperheiden muistaminen nimikoidulla vauvalahjalla ja perhelahjalla
 7. tiedottaminen kunnan palveluista ja tiedon saavutettavuuden parantaminen
 8. kunta”brändäys” eli kuntamarkkinoinnin parantaminen valmisteilla olevan markkinointisuunnitelman avulla
 9. aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Khall              Hyväksyttiin.

Viranhaltijapäätösten tiedottaminen kunnanhallitukselle

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Khall.             Hyväksyttiin.

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 26.4.2019 – 12.5.2019 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Khall              Hyväksyttiin.

Muut asiat

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtaja Sami Gustafsson kertoi valmisteilla olevista markkinointiin ja tapahtumiin liittyvistä asioista.

Intervalliosaston peruskorjauksen suunnittelumääräraha

Intervalliyksikkö on toiminut väistötiloissa Järviseudun sairaalassa heinäkuun puolesta välistä 2018 lukien.

Intervalliosastolla ilmeni sisäilmaongelmia vuoden 2018 keväällä ja kiinteistössä tehtyjen vakuutusyhtiön vaatimien purku- ym. selvitysten jälkeen, lopullisessa raportissa joulukuussa, selvisi, että ongelmat johtuvat v. 2015 peruskorjauksen ja uudisrakentamisen yhteydessä sattuneesta putken rikkomisesta.

Intervalliosaston peruskorjauksen suunnittelua on käsitelty rakennustoimikunnassa. Lisäksi asiasta on neuvoteltu perusturvan viranhaltijoiden kanssa. Neuvotteluissa ovat olleet esillä intervalliosaston peruskorjauksen yhteydessä huomioon otettavat laadulliset ja määrälliset tarpeet.

Tässä vaiheessa suunnittelua varten tarvitaan määräraha investointiosan talousarvioon. Suunnitelmien valmistuttua saadaan arvio peruskorjausta varten tarvittavasta määrärahasta. Kustannusarvio tarvitaan myös vakuutusyhtiöistä varten. Asiaa käsitellään 18.5.2019 pidettävässä valtuustoseminaarissa, jonka jälkeen mahdollisesti kesäkuun kunnanvaltuustoon tuodaan määrärahaesitys peruskorjausta varten.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että intervalliosaston peruskorjauksen suunnittelua varten hyväksytään 20 000 euron määräraha vuoden 2019 talousarvion investointiosaan. Määräraha katetaan tarvittaessa lainanotolla.

Khall              Hyväksyttiin.

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI