Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 23.9.

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Lausunto Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Vimpelin kunta päättää kannattaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päivittämän terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2019 – 2021 hyväksymistä.

Vimpelin kunta pyytää sairaanhoitopiiriä, että intervallihoidon järjestämiseen omaishoidon näkökulmasta kiinnitetään huomiota järjestämissuunnitelmassa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lausunto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta 1.1.2020 alkaen

Vimpelin kunta toteaa lausuntonaan, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista on valmisteltu liian kovalla kiireellä ja ehdotettuihin muutoksiin liittyy ongelmia kuntalain näkökulmasta.

Vimpelin kunta näkee tärkeänä jäsenkuntien omistajaohjauksen parantamisen. Vimpelin kunta ehdottaa, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntien edustajat kokoontuvat ensin ratkaisemaan, muutetaanko tässä vaiheessa perussopimusta vai järjestetäänkö omistajaohjaus muulla tavoin. Jos päädytään perussopimuksen päivittämiseen, tehdään valmistelu yhteisessä foorumissa, johon kaikki jäsenkuntien valmistelevat viranhaltijat voivat halutessaan osallistua.

Vimpelin kunta korostaa, että

  1. Vimpelin kunta ei hyväksy luonnoksessa esitettyä muutosta äänileikkuriin,
  2. Vimpelin kunta ei hyväksy ehdotettua merkittävää muutosta 17 § Investointien pääomarahoitus ja vieraan pääoman lyhennysten rahoitus -kohtaan, vaan edellyttää, että säilytetään nykyisen perussopimuksen 5 luvun 18 § sellaisenaan. Lisäksi Vimpelin korostaa, että nyt tehty muutosehdotus muuttaa merkittävästi nykyistä sopimusta, jossa tilikauden ylijäämä jaetaan jäsenkunnille tilikauden palvelumaksujen suhteessa.
  3. Vimpelin kunta ei hyväksy ehdotettua muutosta 26 §:ksi tilinpäätös, vaan edellyttää, että se poistetaan ja voimassa oleva perussopimuksen 21 § säilytetään sellaisenaan. Nyt tehty muutosehdotus muuttaa merkittävästi nykyistä sopimusta, jossa tilikauden ylijäämä jaetaan jäsenkunnille tilikauden palvelumaksujen suhteessa. Muutosehdotus on niin merkittävä, että Vimpelin kunta ei sitä hyväksy.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Osakkeiden myyntitarjous / Kuntala Oy liikehuoneistot A1 ja A5

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei osta Kuntala Oy:n osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoja A1 ja A5 tarjotulla hinnalla eikä jätä osakkeista vastatarjousta.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 9.-22.9.2019 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Päätösesitys hyväksyttiin.

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

Kunnanjohtaja Sami Gustafsson kertoi suunnitelmasta järjestää kylien, kyläyhdistysten, yhdistysten ym. kolmannen sektorin edustajille 14.11. klo 18.00 yhteinen kokous, johon kutsutaan myös luottamushenkilöt ja kunnan operatiivinen johto. Tavoitteena on lähentää kunnan, kylien ja yhdistysten vuorovaikutusta sekä auttaa kyliä kehittymään mm. antamalla tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.

JÄTÄ KOMMENTTI