Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 26.10.

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä 26.10 kokouksesta

 

VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.08.2020 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päättää panna valtuuston 24.8.2020 kokouksessa tekemät päätökset täytäntöön, koska päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset muutoinkaan ole lainvastaisia.

Hyväksyttiin.

OSTOTARJOUS / TONTTI 86/3 KUJALAN ALUE

E.V. on 5.10.2020 korottanut tarjoustaan ja tarjoaa tontista 500 euroa.

Kunnan tulee kohdella asukkaita yhdenvertaisuuslain mukaan yhdenvertaisesti.

Kunnanhallitus päättää hylätä E.V.:n tekemän vastatarjouksen ja päättää, että pidetään voimassa edellisessä kokouksessa annettu hinta tontista eli 736,70 euroa.

Käsittely: Keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Markku Lapinkorpi esitti, että hyväksytään E.V.:n tekemä vastatarjous ja esitetään valtuustolle Ojala-tilan myyntiä 500 eurolla. Jäsen Hanna Kangas kannatti Markku Lapinkorven esitystä.

Jäsen Anita Ammesmäki kannatti kunnanjohtajan esitystä.

Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin nimenhuutoäänestys, kunnanjohtajan esitys JAA ja Markku Lapinkorven esitys EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanjohtajan esitys JAA sai neljä ääntä ( Anita A., Eija R., Marko T. ja Marja-Leena L) ja Markku Lapinkorven esitys 2 EI ääntä (Markku L. ja Hanna K.).

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 4 – 2 kunnanjohtajan esityksen.  

SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA KÄYNNISTYY POHJANMAAN MAAKUNTIEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS SONET BOTNIASSA, SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:SSÄ

Vimpelin kunta päättää hyväksyä sosiaaliasiamiestoiminnan sopimuksen 1.1.2021 alkaen Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAlta, jota hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Laskutus tapahtuu Järvi-Pohjanmaan perusturvan kautta.

Hyväksyttiin.

TÄYTTÖLUVAN HAKEMINEN JA TOIMEN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen ja oikeuttaa teknisen toimen asettamaan toimen julkiseen hakuun.

Käsittely: Käsittelyn aikana Hanna Kangas esitti, että toimi täytetään vielä määräaikaisena ajalle 1.1.2021 – 31.12.2021, perusteluna: teknisen toimen toimenkuvien tarkastelu ja henkilöstösuunnitelma on edelleen kesken. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi kannattamattomana.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kunnanhallituksen jäsen Hanna Kangas ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

LAUSUNTO ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSESTÄ VUOSILLE 2021-2024

Kunnanhallitus lausuntonaan ilmoittaa, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen 2021-2024.

Hyväksyttiin.

VUOKRANMAKSUVAPAUTUS / PALVELUALAN YKSINYRITTÄJÄT KUNNAN LIIKEHUONEISTOISSA

Kunnanhallitus päättää, että kunnan liikekiinteistöissä vuokralla olevien palvelualojen yksinyrittäjien vuokra jätetään perimättä ajalla 1.10. – 31.12.2020.

Hyväksyttiin.

MUUTOSPÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA  VUODELLE 2020

Kunnanhallitus päättää, että päätökseen ei haeta oikaisua.

Hyväksyttiin.

MUUTOSPÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA  VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2020

Kunnanhallitus päättää, että päätökseen ei haeta oikaisua.

Hyväksyttiin.

KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN TALOUSARVIO 2021

Kunnanhallitus merkitse tiedoksi ja antaa tarvittavat lisävalmisteluohjeet.

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI