Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin Saarikenttä ja kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.4. mm. seuraavasti:

Valtuustoaloite / Hoito- ja hoivapalveluiden mahdollinen kilpailutus

Kunnanhallitus päättää perustaa työryhmän asian selvittämistä varten kokoonpanoltaan seuraava: pj. kunnanhallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Laakso – varalle kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Markku Lapinkorpi, valtuuston puheenjohtaja Matti Latvala – varalle valtuuston 1. varapuheenjohtaja Yrjö Koivukoski, perusturvalautakunnan Vimpelin edustajat Anne Niemi – varalle Harri Hänninen ja Martti Lassila – varalle Marja-Liisa Kivipelto, kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli. Lisäksi työryhmään kutsutaan perusturvajohtaja. Työryhmän aikataulu selvityksen tekemiseen päättyy 30.6.2020.

Hyvksyttiin

Valtuustoaloite/ Yrittäjien tukeminen poikkeusoloissa

Kunnanhallitus päättää, että kunnan kiinteistöissä toimiville yksinyrityksille tapauskohtaisesti voidaan antaa vuokran huojennusta vuokraan ajalle 1.4.- 30.6.2020 siten, että ko. ajalta peritään 50 % vuokrasopimuksen mukaisesta vuokrasta. Koska huhtikuun vuokra on jo laskutettu täysimääräisenä, ei toukokuun vuokraa peritä lainkaan. Huojennusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon kuvataan taloudelliset ja tuotannolliset perusteet.

Hakemus osoitetaan kunnanjohtajalle.

Keskustelun aikana Hanna Kangas esitti, että Haloo Vimpelin valtuustoryhmän aloitteen mukaisesti päätettäisiin olla perimättä vuokraa kolmen kuukauden ajalta kunnan liiketiloissa olevilta yksinyrittäjiltä. Markku Lapinkorpi kannatti Hanna Kankaan esitystä.

Keskustelun jälkeen suoritettiin äänestys, jossa päätösesitystä kannatti 4 kunnanhallituksen jäsentä (M-L Laakso, A. Ammesmäki, E. Rannanpää ja M. Timo ja Hanna Kankaan esitystä 3 kunnanhallituksen jäsentä (H. Kangas, M. Lapinkorpi ja J. Arpala).

Kunnanhallitus päätti äänin 4 – 3 hyväksyä kunnanjohtajan päätösesityksen.

Vuokrasopimuksen irtisanominen / poikkeaminen irtisanomisajasta

Kunnanhallitus päättää, että

  • Vimpelin kunnan vuokraamissa tai omistamissa tiloissa olevien yritysten irtisanoessa vuokrasopimuksensa joko kokonaan tai osittain taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi, noudatetaan vuokrasopimuksesta poiketen lyhempää irtisanomisaikaa
  • yrityksen hakiessa lyhyempää irtisanomisaikaa on hakemukseen liitettävä vapaamuotoinen selvitys taloudellisesta ja tuotannollisesta perusteesta
  • irtisanomisaika on 1/3 osa vuokrasopimukseen merkitystä irtisanomisajasta
  • tämä päätös on voimassa 31.5.2020 saakka.

Hyväksyttiin.

Eläkemenoperusteisen maksun laskuttaminen Järvilakeuden kansalaisopistolta / OIKAISUVAATIMUS

Vimpelin kunnanhallitus hylkää Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen Vimpelin kunnanhallituksen 17.2.2020 § 25 tekemään päätökseen.

Hyväksyttiin

Rauhanpuisto -tilan myynti

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

  • Vimpelin kunta myy Rauhanpuisto 934-4040-44-1 -tilasta, pinta-ala n. 4160 m2 Juulia Kuulalle
  • kauppahinta on 3994 euroa
  • kunnanvaltuusto hyväksyy kauppakirjan ja
  • oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

Hyväksyttiin.


 

 

JÄTÄ KOMMENTTI