Vimpelin kunnanhallituksen päätöksiä

0
Vimpelin kunnantalo

Vimpelin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 5.10 muun muassa seuraavasti:

 

OSTOTARJOUS / TONTTI 86/3 KUJALAN ALUE

Hyväksyttiin.

EPANET-KORKEAKOULUVERKOSTO KOORDINOINNIN JATKORAHOITUS VUODEKSI 2021

Kunnanhallitus myöntää Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistys ry:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin jatkorahoitusta 3.970 euroa vuodelle 2021, mikäli muut Etelä-Pohjanmaan kunnat tekevät vastaavat myönteiset rahoituspäätökset. Määräraha katetaan kohdasta Kunnanhallitus / Projektien kuntaosuudet.

Hyväksyttiin.

NUORISOVALTUUSTO 2020 / KOKOONPANO

Kunnanhallitus hyväksyy Miikku Pekkalan eropyynnön nuorisovaltuuston jäsenyydestä.

Hyväksyttiin.

VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄSOPIMUKSET 2004 – 2019

Kunnanhallitus päättää, että niille yrittäjille, joita asia koskee, lisätään sopimusmuutoksesta lähetettävään asiakirjaan kohta, johon yrittäjä ilmoittaa erikseen, mikäli yritykselle tulee lähettää arvonlisäveron osalta lasku.

Hyväksyttiin.

PALVELUSOPIMUS / VISIT LAKEUS OY

Kunnanhallitus päättää, että Vimpelin kunnan ja Visit Lakeus Oy:n kanssa tehdään palvelusopimus vuodelle 2021 hintaan 1 574 euroa, joka kirjataan markkinointiin varatusta määrärahasta.

Hyväksyttiin.

PIENIKOKOISTEN LÖYTÖELÄINTEN TALTEENOTTO

Tarjousten jättöaika päättyi 5.10.2020 klo 12.00. Tarjoukset esiteltiin kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa. Tarjoukset lähetettiin kunnanjohtajalle ennen kokousta esityksen tekemistä varten. Esitys annettiin kokouksessa.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Eläinhoitola Hepokatti Ky:n tarjouksen, kokonaishinta, joka sisältää kiinteän vuosimaksun sisältäen tilojen ylläpidon ja kissojen hoidosta aiheutuvat kulut vuoden aikana, oli esitetyssä tarjouksessa 7 200 euroa. Peruste: Kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, koska kissojen hoito on löytöeläinten talteenotossa muodostanut kokonaiskustannuksista yli 50 %.

Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET

Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuostolain perustein etuosto-oikeutta 21.9. – 4.10.2020 toteutuneissa kiinteistökaupoissa.

Hyväksyttiin


 

Korona-kartta 700x

JÄTÄ KOMMENTTI